Friday, 30 April 2010

شب گذشته مجلس درویشی در اصفهان طبق معمول برگزار شد


خبرنگار سایت مجذوبان نور از اصفهان گزارش داد ، پس از تخریب مجدد محل انعقاد مجالس درویشی در تکیه "ناصر علی" در تخته فولاد اصفهان، شب گذشته طبق معمول مجلس درویشی شبهای جمعه با شکوه تمام در این مکان برگزار گردید.
علیرغم تحمیل شرایط ناگواری که از سوی مراکز امنیتی بر دراویش این شهر اعمال می شود ،عکس های ارسالی از این مراسم شاهد و گواه آنست که دراویش اصفهان با صبر و تحمل و با اراده ای مصمم ، مجالس درویشی را در این محل برگزار می کنند
منبع
:سایت مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment