Thursday, 15 April 2010

آزادی علی سپندار و بهزاد پروین دانشجویان زندانی دانشگاه بیرجند

یکی از فعالان دانشجویی درمصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از آزادی علی سپندار و بهزاد پروین دو عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بیرجند از زندان مرکزی این شهرخبرداد. علی سپندار، بهزاد پروین و میلاد گاراژیان سه تن از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بیرجند در آستانه نوروز بازداشت و به زندان های بیرجند و نیشابور منتقل شده بودند. این دانشجویان به علت فعالیت های دانشجویی و حضور در ستاد انتخاباتی مهدی کروبی بازداشت و محاکمه شده اند. این دانشجویان که همراه امین استادی در تیرماه گذشته در شهر های مشهد، بیرجند و نیشابور بازداشت و به اداره اطلاعات بیرجند منتقل شده بودند، مجددا در آستانه عید نوروز و تنها دو روز پس از تایید احکامشان بازداشت و به زندان جهت اجرای احکامشان منتقل شدند. بهزاد پروین دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشگاه بیرجند به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده است وی در شهر مشهد بازداشت و به زندان بیرجند منتقل شده بود. علی سپندار دبیر سیاسی انجمن اسلامی این دانشگاه نیز که به سه ماه و یک روز حبس تعزیری و سه ماه حبس تعلیقی محکوم شده است، در شهر مشهد بازداشت و همراه آقای پروین به زندان بیرجند منتقل شده بود
منبع:
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

No comments:

Post a Comment