Friday, 30 April 2010

روزنامه جمهوری اسلامی: يكي از دانشجويان پسر دانشگاه تهران، اقدام به رقاصي در كلاس كرده است


در روزهاي اخير مشاهده شده است فردي به نام «ك» پيمانكار سلف و بوفه دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران اقدام به توزيع مشروبات الكلی در بين دانشجويان اين دانشكده مي‏كند.

به نوشته روزنامه «جمهوری اسلامی»، در يكي از كلاس‏های بعد از ظهر دانشكده هنرهای زيبا دانشگاه تهران مشاهده شده است كه يكي از دانشجويان پسر اقدام به رقاصي در كلاس كرده است.

اين دانشجو كه به دليل شرب خمر زياد كنترل خود را از دست داده بود، درصدد تعرض به يكي از دانشجويان دختر بر مي‏آيد.
شاهدان گفتند وي در هنگام نهار و پس از صرف نهار مشروبات الكلي زيادی مصرف كرده بود
منبع: سلیت دانشجو نیوز

No comments:

Post a Comment