Wednesday, 7 April 2010

صدور احکام سنگین انضباطی برای گروه گسترده ای از دانشجویان سبزوار


کمیته انضباطی دانشگاه تربیت معلم سبزوار، برای بیش از ۱۶۰ تن دانشجویان معترض و فعال آن دانشگاه، احکام سنگین انضباطی صادر و تایید کرد. بنا به گزارش منابع خبریِ جرس، اتهامات وارده به دانشجویان محکوم شده توسط کمیته انضباطی، مشارکت در مراسمهای روز دانشجو (۱۶ آذر), اعتراض به هتک حرمت عکس امام (۲۲ آذر) , بزرگداشت مرحوم آیت ا... منتظری (۳۰ آذر) می باشد.
این گزارش خاطرنشان می سازد این نخستین بار است که در یکی از دانشگاههای کشور، بدون احضاریه و تفهیم اتهام، احکام سنگین صادر می شود . آخرین خبرها پیرامون این مسئله حکایت از آن دارد که احکام صادره به صورت غیابی و بدون ابلاغ احضاریه برای کمیته انضباطی صادر شده و این احکام با مشارکت حراست و معاونت دانشجویی، و به کمک نیروهای بسیج، یا تصاویر گرفته شده توسط دوربینهای امنیتی نصب شده در سراسر دانشگاه تایید شده است.
طی سال تحصیلیِ جاری، هزاران تن از دانشجویان سراسر کشور، مشمول بازداشت، اخراج، تعلیق از تحصیل، ضرب و شتم نیروهای شبه نظامی و موارد مشابه شده و گروه زیادی از آنان نیز، در جریان سرکوب اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، زخمی شده یا جان خود را از دست دادند
منبع:
جرس

No comments:

Post a Comment