Tuesday, 13 April 2010

مخالفت قاضی صلواتی با تبدیل قرار محمد یوسفی فعال دانشجویی دربند


با گذشت بیش از چهارماه از بازداشت محمد یوسفی دانشجوی فعال دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، درخواست های متعدد وی و خانواده اش برای تبدیل قرار بازداشت موقت و یا مرخصی او، با مخالفت قاضی صلواتی مواجه شده است.
محمد یوسفی، ورودی سال ۸۵مهندسی کشتی‌‌سازی پلی تکنیک، ۱۶ آذر گذشته در حالی که قصد ورود به دانشگاه را داشت، دستگیر شد و کماکان در بازداشت به سر می برد. قاضی صلواتی، قاضی شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران، اواخر سال گذشته محمد یوسفی را متهم به "تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" کرده بود که در دادگاه از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه و به اتهام اجتماع و تبانی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، رای دادگاه تجدیدنظر هنوز اعلام نشده و یوسفی نیز هم اکنون در بند ۳۵۰اوین به سر می برد، خانواده وی روز گذشته جهت ملاقات با رییس شعبه ۱۵ به دادگاه انقلاب مراجعه کردند که اجازه گفتگو و دیدار با وی را نیافتند. یک منبع آگاه در خصوص روند بازداشت، اتهامات و همچنین شرایط محمد یوسفی در دوران بازداشت به این سامانه خبری گفته بود: در این مدت بازجویان وی را تهدید کرده بودند که اگر با آنها همکاری نکند و به آنچه می خواهند اعتراف نکند خانواده ی وی را تحت فشار قرار خواهند داد. در این مدت به وی القا شده بود که خواهر وی نیز در بازداشت است و در اتاق مجاور بازجویی می شود. ابتدا اتهامات محمد یوسفی تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور عنوان شده بود که در دادگاه از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه و به اتهام اجتماع و تبانی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. او در بازجویی ها و نیز در جلسه دادگاه به اتهام دوستی با مجید توکلی تحت فشار بوده است و در دادگاه قاضی صلواتی به دلیل همین دوستی وی را مواخذه کرده و از مجید توکلی با عنوان «مجید خانم» یاد کرده است.
لازم به ذکر است مجید توکلی نیز همان روز (روزدانشجو)، بعد از ایراد یک سخنرانیِ انتقادی، در حال خروج از دانشگاه بازداشت شد و پس از یک روز تصاویر وی که بر تنش حجاب زنانه پوشانده بودند، توسط سایتهای حامی دولت منتشر شد که با واکنش شدید فعالان حامی جنبش و انتشار تصاویرِ خود با همان مدل پوشش توکلی، روبرو شد. این منبع آگاه همچنین به کمپین گفت محمد یوسفی به بیماری آسم مبتلا بوده و در بند ۳۵۰ هم از این بیماری رنج می برد اما وضعیت جسمی وی مساعد است
منبع:
جرس

No comments:

Post a Comment