Monday, 12 April 2010

اعتراض دانشجویان دانشکده داروسازی شیراز به حضور انجمن جعلی در این دانشکده

دانشجویان دانشکده داروسازی شیراز طی حرکتی نمادین نسبت به حضور انجمن اسلامی ساخته دست نهادهای امنیتی در این دانشکده دست به اعتراض زدند. انجمن اسلامی جعلی قرار بود به مناسبت روز ملی فناوری هسته‏‏ای مراسمی با عنوان پخش کیک زرد در دانشگاه برگزار کند اما دانشجویان طی حرکتی نمادین با امتناع از خوردن کیک ،اقدام به چیدن ظرفهای کیک در حیاط دانشکده نمودند.
گفتنی است انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشکده داروسازی شیراز در آذر ماه سال1387و پس از حمله‏ی حراست دانشگاه در روز عاشورا به دفتر تشکل ، با دستور ریاست دانشگاه،لغو مجوز شد.پس از انحلال این تشکل و جایگزین کردن انجمن ساخته دست مدیران دانشگاه فشارها بر دانشجویان این دانشگاه افزایس یافته است که از جمله آن میتوان احضارهای گسترده به کمیته انضباطی،رد صلاحیت گسترده در انتخابات شوراهای صنفی،وضع آیین نامه‏های پوشش و رفتار و... اشاره کرد
منبع: در داخل ایران

No comments:

Post a Comment