Wednesday, 7 April 2010

دیدار جمعی از فعالان مدنی و دانشجویی با خانواده بهاره هدایتجمعی از فعالان مدنی و دانشجویی با حضور در منزل بهاره هدایت، سالروز تولد و ازدو
اج او را گرامی داشته وخواهان آزادی وی شدند. در این دیدار که در منزل بهاره هدایت و با حضور همسرش، امین احمدیان برگزار شد، جمعی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر، مدرسه فمینیستی، شورای مرکزی و عمومی دفتر تحکیم وحدت، کمیسیون زنان دفتر تحکیم، سازمان ادوار و کمپین یک میلیون امضاء حضور داشتند.
بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و مسوول روابط عمومی این اتحادیه دانشجویی، شام‌گاه چهارشنبه ۹ دی‌ماه بازداشت شد. در حال حاضر میلاد اسدی دیگر عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم نیز همچنان در بازداشت به سر می‌برد
منبع: در داخل ایران

No comments:

Post a Comment