Thursday, 29 April 2010

تخریب زمین و محل برگزاری مجالس دراویش گنابادی اصفهان


ساعت 9 صبح امروز پنج شنبه نهم اردیبهشت ماه 1389 ، تعدادی کارگر به همراهی و نظارت چند نفر لباس شخصی، سنگ فرشها و محل برگزاری مجالس دراویش گنابادی اصفهان ، واقع در تخت فولاد و در جوار مقبره "درویش ناصرعلی" را تخریب کردند. این گزارش می افزاید، حسینیه دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی اصفهان، در 30 بهمن ماه 87 13به دست نیروهای امنیتی و لباس شخصی تخریب شد و در یکم اسفند ماه نیز حدود 400 نفر نیروهای لباس شخصی و ماموران انتظامی به محل برگزاری مجالس شب های جمعه یورش آوردند و دراویش را با گاز اشک آور و باتوم و سلاحهای سرد مورد حمله و ضرب وشتم قرار داده وتعدادی را بازداشت و محاکمه کردند. دراویش بیش از یکسال است که درهمین مکان و در فضای باز بدون سر پناه و در سرما و گرما بدون وقفه مجالس درویشی را برگزار می نمایند و این دومین باراست که با خراب کردن این محل، مراکز امنیتی سعی در تعطیلی مجالس اصفهان را دارند
منبع:
سایت مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment