Monday, 19 April 2010

گزارشی از قربانی شدن یک دانشجو در سناریوی اعتراف گیری بازجویان

بازداشت غیرقانونی و بی اساس نیما لطیف تجار دانشجوی دانشگاه امیرکبیر همچنان ادامه دارد. نيما لطيف تجار دانشجوي ورودي سال 1386 مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتی امیرکبیر عصر روز عاشورا و پس از پايان درگيري هاي آن روز به همراه دوستانش از خوابگاه خود واقع در خيابان حافظ خارج شده و چند دقيقه بعد توسط گروهي از نيروهاي لباس شخصي بدون هیچ دلیل روشنی بازداشت و به زندان اوين منتقل می شود. در زندان اوین مأموران پس از اطلاع از اين كه وي دانشجوي پلي تكنيك است وي را به بند امنيتي 209 منتقل كردند و در پی آن اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق شركت در تجمعات غيرقانوني و تبليغ عليه نظام به وي تفهيم شد. بازجويان وزارت اطلاعات با شروع يك سناريوي امنيتي از وي خواستند انتساب خود را به عكسي منتشر شده از درگيري هاي عاشورا كه در آن فردي مشغول آتش زدن خودروي پليس است بپذيرد.
از آنجا كه اين دانشجو در تجمع روز عاشورا حضور نداشت كليه اتهامات وارده را رد كرد اما بازجويان با افزايش فشار و تهديد و همچنين ضرب و شتم شديد اين دانشجو در پي پيشبرد سناريوي امنيتي خود بودند. پس از گذشت يك ماه از بازداشت اين دانشجو و پس از بي نتيجه بودن اين فشارها، سه تن از دانشجويان پلي تكنيك كه هم اتاقي هاي نيما لطيف تجار در خوابگاه بوده اند به دفتر پيگيري وزارت اطلاعات احضار و بلافاصله بازداشت و به اوين منتقل شدند، آنان را به جلسات بازجويي هم اتاقيشان بردند و مقابل چشمان او مورد ضرب و شتم قرار دادند. سرانجام بر اثر فشارهاي فراوان وارده وي وادار به پذيرش اتهام دروغين شركت در تجمع عاشورا و شعار عليه مسئولين نظام شد اما انتساب عكس ذكر شده را به خود نپذيرفت و بازجويان نهايتاً درهدف خود كه حضور یکی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در دادگاه هاي نمايشي تلويزيوني و اعتراف به خرابكاري و تخريب اموال بود ناكام ماندند.
پرونده وي بلافاصله به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارسال شد. دادگاه اين دانشجوي دربند اواسط بهمن ماه برگزار شد و قاضي صلواتي وي را به 3 سال حبس تعزيري محكوم كرد.وي مدتي در اندرزگاه 1 زندان اوين زنداني بود و در اواخر سال 88 به بند 350 منتقل شد و علي رغم تلاش خانواده اش از مرخصي نوروزي نيز محروم بود. پس از گذشت حدود 4 ماه از بازداشت اين دانشجوي پلي تكنيك پرونده وي به دادگاه تجديد نظر ارسال شده و داگاه تجديد نظر وي نيز به زودي برگزار خواهد شد
منبع:
اینسایداف ایران

No comments:

Post a Comment