Sunday, 25 April 2010

ابراز نگرانی چهارصد دانشجو از وضعیت میراث فرهنگی خوزستان

چهارصد دانشجوی باستان‌شناسی ایران نسبت به وضعیت میراث فرهنگی خوزستان هشدار دادند. دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف از کارشناسی تا دکترا، در هفته گذشته با امضای بیانیه‌ای از مجلس، قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست کردند بر عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نظارت بیش‌تری کرده و نتیجه آن را به اطلاع عموم برسانند.
این بیانیه به امضای دانشجویان باستان‌شناسی دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، اصفهان، زاهدان، گلستان، دزفول، شوشتر، محمود آباد، محقق اردبیلی و مرودشت رسیده است. بخشی از بیانیه دربرگیرنده انتقادهایی به انتصاب مدیرانی غیرکارشناس و غیرمرتبط با میراث فرهنگی است که به عقیده امضاءکنندگان بیانیه عملکردشان آسیب‌هایی جدی به میراث، تاریخ و فرهنگ ایران وارد آورده است. بیانیه دانشجویان باستان‌شناسی ایران ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه تاریخی شوش این پرسش را پیش کشیده است که چرا تاکنون اقدامی در جهت ثبت شوش در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو نشده و حتا هیچ پرونده‌ای برای آن نیز در دست تهیه نیست؟
از محوطه‌های دیگر استان خوزستان که در بیانیه‌ی دانشجویی نسبت به وضعیت آن‌ها ابراز نگرانی شده رامهرمز، ايوان کرخه، گُندی شاهپور، شوشتر، ايذه، مسجد سليمان و اهواز (هرمزد اردشير، چمبه، زرگان) است. اما بخش دیگری از بیانیه دانشجویان باستان‌شناسی کشور به بررسی عملکرد سازمان میراث فرهنگی در برابر انتقادها اختصاص دارد. تهیه‌کنندگان بیانیه معتقدند انتقادهای مطرح شده به عملکرد این سازمان «به عوض اصلاح رويه نادرست مديريتی با تکذيب‌های پی در پی روابط عمومی سازمان ميراث فرهنگی همراه بوده و بعضاً ادبيات نامناسبی نسبت به منتقدان به کار گرفته شده است که در طی سه دهه گذشته منحصربه‌فرد بوده و خود جای تأمل و بررسی دارد. «با توجه به چنین رویه‌ای، فعالان دانشجویی از مجلس، قوه قضاییه و سازمان بازرسی کشور درخواست کرده‌اند بر عملکرد و نحوه انتصاب مدیران در سازمان میراث فرهنگی نظارت بیش‌تری داشته باشند. بحث بر سر تغییر ساختار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز از دیگر مواردی است که این بیانیه به آن پرداخته و از نمایندگان مجلس خواسته است تا نسبت به نتایج هرگونه ادغام این سازمان با سایر وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها، بررسی درستی به عمل بیاورند
منبع:
خبرگزاری هرانا

No comments:

Post a Comment