Tuesday, 13 April 2010

دو تن از اساتید دانشگاه علم و صنعت اخراج شدند

دو تن از اساتید دانشگاه علم و صنعت هم اخراج شدند. پیشتر زمزمه های اخراج دو نفر از اساتید دانشگاه علم و صنعت شنیده می شد که ارسال حکم کتبی اخراج، این شایعات را به واقعیت تبدیل کرد. دو تن از اساتید دانشکده ی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت هفته ی پیش با حکم کتبی از دانشگاه اخراج شدند .
یکی از این اساتید سیّد علی اصغر بهشتی شیرازی (پسر عموی علیرضا بهشتی) از اساتید باسابقه و مجرّب مخابرات دانشگاه علم و صنعت و دیگری محمّد شهری از اساتید سابق دانشکده ی برق که در پژوهشکده ی برق مشغول به فعّالیّت بود، هستند. همچنین پرفسور تورج محمّدی رئیس دانشکده ی مهندسی شیمی نیز در اواخر سال گذشته پس از فشارهای وارده از سوی دانشگاه و در اعتراض به سیاست های دانشگاه در قبال دانشجویان از سمت خود استعفا داد. لازم به ذکر است همه ی این اساتید از امضاء کنندگان نامه ی اعتراضی و در حمایت از دانشجویان پس از صدور احکام سنگین و بی سابقۀ انضباطی بودند .آنها به ورود لباس شخصی ها و ضرب و شتم دانشجویان در ۸ دی در دانشگاه علم و صنعت به شدّت اعتراض کردند. فعلاً تمامی این اساتید سکوت اختیار نموده و با دانشجویان در مورد این مسائل صحبت نمی کنند. به نظر می رسد پروژۀ اخراج اساتید در دانشگاه علم و صنعت شروع شده است
منبع:
جرس

No comments:

Post a Comment