Thursday, 29 April 2010

اعتصاب دانشجویان برای همبستگی با کارگران

دانشجویان برخی از دانشگاه های کشور در روز جهانی کارگر دست به اعتصاب خواهند زد.در همین حال اتهام یک دانشجوی پلی تکنیک در دادگاه، دوستی با مجید توکلی، دیگر فعال دانشجویی اعلام شده است که اتهامی در نوع خود بی نظیر محسوب می شود.
اعتصاب
غذای دانشجویان در روز ۱۱ اردیبهشت (۱ می) و به مناسبت روز جهانی کارگر و ۱ روز پیش از روز معلم، در همبستگی با معلمان و کارگران سراسر کشور برگزار خواهد شد.

دانشجویان قصد دارند با اعتصاب نمادین، اعتراض خود را نسبت به وضعیت سخت معیشتی و مشکلات کارگران و معلمان و فشارهای اجتماعی بر آنان اعلام نمایند. در این اعتصاب، دانشجویان ضمن حمایت از کارگران، همبستگی خود با معلمان و بخصوص اساتید سراسر کشور را اعلام خواهند کرد.

منبع:
دانشجونیوز

No comments:

Post a Comment