Tuesday, 27 April 2010

تداوم بلاتکليفی مجيد دری، دانشجوی ستاره‌دار زندانی


مجيد دری، فعال دانشجويی همچنان در بند ۳۵۰ اوين بلاتکليف است و با درخواست مرخصی وی مخالفت شده است.خانواده دری با مراجعه به دادستانی بارها درخواست مرخصی و يا ازادی بدون وثيقه تا زمان قطعی شدن حکم فرزندشان را ارائه کرده اند که تاکنون هيچ پاسخی به پيگيری های مکرر آنها داده نشده است.

مجيد دری فعال دانشجويی و عضو شورای دفاع از حق تحصيل دانشجويی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به يازده سال حبس تعزيری محکوم شده است و ماههاست که به درخواست تجديد نظرخواهی وی در دادگاه تجديدنظر دادگاه انقلاب رسيدگی نشده است.

مجيد دری از اين يازده سال زندان ،پنج سال آن را بايد در زندان شهر ايذه بگذراند.

وی هم‌اکنون دهمين ماه بازداشت موقت خود را در زندان اوين می‌گذراند و به گفته خانواده اش مجيد دری که يکی از دانشجويان محروم به تحصيل معروف به دانشجويان ستاره دار است ، پس از انتخابات در تهران نبوده و هيچ نقشی در اعتراضات پس از انتخابات نداشته است .

دانشجويان محروم ازحق تحصيل که با عنوان ” دانشجويان ستاره‌دار” شناخته می‌شوند، در روزهای قبل از انتخابات، اعتراض های گسترد‌ه‌ای را عليه محمود احمدی‌نژاد، انجام دادند. اين دانشجويان که در دوران رياست جمهوری وی از ادامه تحصيل محروم شده بودند، در تجمع‌های خود، به سخنان وی در جريان مناظرات تلويزيونی اعتراض کردند. احمدی‌نژاد در اين مناظره‌ها ادعا کرده بود که هيچ دانشجوی ستاره‌داری در دوره‌ی او وجود نداشته است.

هفت نفر از اين دانشجويان ستاره‌دار، در روزهای پس از انتخابات بازداشت شدند. شيوا نظر آهاری ، مجيد دری و ضيا الدين نبوی، دانشجويان محروم از تحصيلی هستند که همچنان در زندان اوين هستند
منبع: دانشجو نیوز

No comments:

Post a Comment