Tuesday, 20 April 2010

بی خبری از وضعیت فرامرز ایرانمنش


با گذشت دو ماه از بازداشت فرامرز ایرانمنش ، از فعالان دانشجویی ، خانواده و دوستان وی در بی‌خبری مطلق از وضعیت وی به سر می‌برند.این دانشجوی رشته مهندسی برق ، چند روز پس از بازداشت در ۲۱ بهمن درسال گذشته در شهر کرمان به زندان اوین در تهران منتقل شد و از آن تاریخ هیچ‌گونه تماسی با خانواده خود نداشته و از محل دقیق نگهداری او اطلاعی در دسترس نیست.این در حالی است که پیگیری خانواده این دانشجو در ماه های گذشته تا اکنون به نتیجه نرسیده است.

فشار ماموریت اطلاعات در شهر کرمان تا به اکنون خانواده این زندانی سیاسی را وادار به سکوت برای عدم پیگیری وضعیت فرزندشان از طریق مجامع و گروه های حقوق بشر در ایران کرده بود .

انتشار لیست زندانیان گمنام در روزهای گذشته و ترس از اعدام این دانشجو باعث گردید این خانواده تصمیم به انتشار نام فرزند خود از طریق مجامع حقوق بشر بگیرند و امیدوارند با گسترش خبر دستگیری فرزند خود ، نشانی از این زندانی گمنام پیدا کنند و موفق به دیدار فرزند خود شوند و در این راه از تمامی مجامع حقوق بشر در خواست کمک کرده اند.

بسیاری از مدافعان حقوق بشر گمنام ماندن را خطر بزرگی برای این زندانیان می دانند. از این جهت که دست حکومت برای صدور حکم‏های سنگین به آن‏ها بازتر می‏شود یا اینکه حتی ممکن است درخطر اعدام قرار بگیرند؛ چنانکه دیدیم اعدام‏هایی که بارها صورت گرفته از میان زندانیان گمنام بوده است
منبع: دانشجو نیوز

No comments:

Post a Comment