Sunday, 25 April 2010

هشدار دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال نسبت به سوء قصد به جان مهدی کروبی


در پی افزایش نگرانی‌ها در مورد به خطر افتادن جان مهدی کروبی از سوی کودتاگران و پخش اخباری دروغین درباره بیماری این شیخ شجاع در رسانه‌های وابسته به آنها، دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران با صدور بیانیه‌ای نسبت به هر گونه سوء قصد نسبت به جان شیخ مهدی کروبی هشدار دادند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: طی روزهای اخیر رسانه‌های حامی کودتا شایعات متعددی درباره سلامتی شیخ مهدی کروبی منتشر نموده مدعی شده‌اند که ایشان از بیماری سخت و کشنده ای رنج می‌برد. پیرو درج این شایعات، خانواده شیخ شجاع، بیماری ایشان را تکذیب کرده از سلامت کامل مهدی کروبی خبر دادند. عملکرد مهدی کروبی چه پیش از انتخابات و چه پس از آن، عملکردی درخشان، شجاعانه و در مسیر دفاع از دموکراسی و حقوق اساسی مردم بوده است و همین عملکرد است که او را به خاری در چشم مستبدین، جنایتکاران و دشمنان آزادی بدل نموده است. خاطره حذف فیزیکی منتقدین و دگراندیشان در تمامی این سالها بر ضمیر همه ایرانیان نقش بسته است؛ حذف فیزیکی مخالفان از طریق خوراندن موادی که منجر به بروز بیماریهای کشنده در آنها می شود یکی از روشهای شناخته شده حکومت‌های سرکوبگر است که در سالهای اخیر به کرات توسط دستگاه امنیتی روسیه مورد استفاده قرار گرفته است.
ما دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران نسبت به هر گونه سوء قصدی نسبت به جان شیخ مهدی کروبی هشدار داده از آنجا که ایشان بنا بر گفته خانواده‌شان در سلامت کامل به سر می‌برند، ابتلای ایشان به هرگونه بیماری سخت، کشنده و لاعلاج در ماه‌های پیش رو را توطئه‌ای از جانب کودتاچیان برای حذف یکی از رهبران شجاع و خط‌شکن جنبش دموکراسی‌خواهی سبز مردم ایران می‌دانیم. که بدون تردید مسئولیت آن بر عهده کوتاچیان و حامیان خارجی‌شان است. دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاههای ایران
پنجم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و نه
منبع: دانشجو نیوز

No comments:

Post a Comment