Wednesday, 14 April 2010

ما می خواهیم صدای هموطنانمان در خارج از کشور باشیم


روز شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۸۹ تظاهراتی گسترده از سوی هوادار کمیتۀ جهانی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران در مرکز شهر کپنهاگ در دانمارک برگزار شد. این تظاهرات از ساعت 10 صبح تا 16 بعداز ظهر ادامه داشت. این تظاهرات که در پی فراخوان کمیتۀ جهانی دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان ایران تدارک دیده شده بود ، هموطنانمان با برپایی گالری عکس و توزیع بروشور و اعلامیه به تنویر افکار عمومی شهروندان دانمارکی و توریستها پرداختند ، در حاشیه این تظاهرات مصاحبه هایی با برخی شرکت کنندگان در این تظاهرات صورت گرفته که به علت محدودیت زمانی تنها به انتشار بخشی از اظهارات برخی از شرکت کنندگان می پردازیم . ضمن پوزش از سایر عزیزان و شرکت کنندگان از انتشار تمامی مصاحبات معذوریم
اظهارات برخی از شرکت کنندگان این تظاهرات در پی فراخوان کمیتۀ جهانی دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان ایران به گزارش خبرگزاری در داخل ایران از دانمارک به شرح زیر است :
پرسش اول – انگیزه شرکت در تظاهرات ایرانیان ساکن کپنهاگ در پی فراخوان کمیتۀ جهانی دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان ایران


شرکت کنندۀ اول : یکی از طرفداران کمیته جهانی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران است که از استقبال گستردۀ مردم دانمارک و توریستها از این تظاهرات می گوید ، وی از ابراز خورسندی مردم مغرب زمین نسبت به روشنگری های صورت گرفته توسط اعضاء و برپاکنندگان این تظاهرات سخن می گوید و می افزاید : مردم و کسانیکه از این تظاهرات استقبال می کردند از ما بخاطر اطلاعاتی که نسبت به وضعیت ایرانیان داخل ایران در اختیارشان قرار می دادیم تشکر می کردند چرا که اقدامات دستگاه حاکمه را خطری جدی برای جامعه بین المللی نیز قلمداد می نمودند.
شرکت کننده دوم : (حامی کمیتۀ جهانی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران) هدف من از شرکت در این تظاهرات اعلام حمایت و همدردی با کمیتۀ جهانی دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان ایران است چراکه این کمیته در وهلۀ نخست به منظور حمایت از حقوق تضییع شده دانشجویان و درویشان تأسیس گردیده و در حقیقت حمایت از حقوق دانشجویان ایران از آن بابت حائز اهمیت است که دانشجویان ایران نسل آینده ایران را می سازند و در عین حال نخبگان و روشنفکران فردای ایران آزاد خواهند بود ، دانشجویان که تعداد آنها در ایران بسیار بالانیز هست تحت حاکمیت ولایت فقیه که خود را حکومتی اسلامی می داند زیر شدیدترین فشارها و سرکوبها قرار دارند . این حکومت با نام دین حکمرانی می کند ولی در عمل باور به اسلام ندارد و آنچه می کند در تضاد آشکار با اسلام است از سوی دیگر این کمیته مدافع حقوق درویشان و صوفیان است ، صوفیانی که پیروان عرفایی نظیر حافظ ، باباطاهر ، سعدی و مولانا هستند که صلح جو ترین و آزادیخواه ترین انسانهای اعصار گذشته بوده اند ، به نوعی شاید بهتر است بگویم تصوف در خون همه ما ایرانیان سریان و جریان دارد و این حقیقتی است که هرگز نمی توان منکر آن شد. تصوف با فرهنگ ایران عجین گشته چرا که سرمایه های معنوی ما یعنی عرفا و صوفیان مظهر ایران و ایرانی هستند. دشمنان تصوف در حقیقت دشمنان ایران نیز بشمار می روند چرا که غنای فرهنگی ما در گروعرفا و صوفیانی است که علمدار پیام صلح و دوستی ، آزادی و برابری ، برادری و اتحاد در تمام دنیا بوده اند. در برنامه امروز ما تمام تلاش خود را بکار برده ایم تا با روشنگری و تنویر افکار عمومی در خصوص فشار های وارده از سوی حاکمیت ایران بر مردم علی الخصوص دانشجویان نشان دهیم که مردم ایران زیر تیغ سرکوب و سانسور قرار دارند. حتی در ایران انسانها بخاطر عقایدشان مورد اتهام حاکمیت قرار می گیرند و حقوقشان بطور آشکار توسط حاکمیت مورد تعرض قرار می گیرد ، همین قدر کافی است که شما به گونه ای دیگر بیاندیشید ، اگر شما مانند حاکمیت فکر و رفتار نکنید همین برای حاکمیت دستآویزی است که بطور آشکار به حقوق شما تجاوز کند.
از سوی دیگر در تظاهرات امروز من تمام سعی ام را بکار برده ام تا برای مردم دانمارک در مورد خطر ظهور فرقه آرماگدونیست در ایران توضیح دهم چرا که خطر افکار و عقاید این فرقه نه تنها مردم ایران بلکه مردم تمام دنیا را تهدید می کند ، فرقه حاکم بر ایران معتقد است که حضرت مهدی برای ظهور منتظر فراهم آوردن زمینه هایی از سوی منتظرانش است (خرافه حکومتی) به همین علت پیروان این فرقه می گویند برای ظهور هرچه سریعتر حضرت باید زمینه های ظهور فراهم شود و حضرت نیز ظهور نمی کنند مگر آنکه دنیا دچار هرج و مرج شود به همین علت فرقه حاکم بر ایران تلاش دارند تا با صدور بحران به جهان زمینه های ظهور مردی را که به اعتقاد آنها مهدی موعود است فراهم آورند در حالیکه در باور شیعیان امام دوازدهم روزی ظهور خواهد کرد و اکنون شیعیان در دوران انتظار به سر می برند آنچه فرقه حاکم بر ایران امروز می گوید در تضاد آشکار با عقاید شیعیان است به همین علت خطری جدی از سوی این فرقه جامعه جهانی را تهدید می کند و کاری که ما انجام می دهیم ، روشنگری افکار مردم دنیا نسبت به خطراتی است که از ناحیه این طرز تفکر بر می خیزد.
شرکت کننده سوم : در وهلۀ نخست به عنوان یک ایرانی و به عنوان عضوی از اعضاء جامعه خواهان کمک رسانی به مردم وطنم هستم ، و خصوصاً شخصاً معتقدم اقلیتها در ایران بشدت تحت فشار حاکمیت قرار دارند و این موضوع مختص وقایع پس از انتخابات نیست و سالهاست که ما با سرکوب و تهدید و آزار و اذیت مردم کشورمان و خصوصاً اقلیتهای قومی – مذهبی مواجه هستیم . به اعتقاد بنده این دولت و حاکمیت ایران ، سیستمی دیکتاتوری – فاشیستی است . و بنده به شدت با آنها مخالفم.
شرکت کننده چهارم : هفته گذشته در حال عبور از مرکز شهر بودم با عده ای مواجه شدم که خود را هواداران کمیتۀ جهانی دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان ایران معرفی می کردند ، ضمن آشنایی با آنها و اطلاعی که از وقایع و رخدادهای ایران داشتم از هواداران این کمیته تقاضا کردم که چنانچه پس از این برنامه ای در دانمارک تدارک دیدند من را هم در جریان بگذارند تا در برنامه هایشان شرکت کنم . من نسبت به اخبار و وقایع ایران بشدت حساسم و به علاقه رخدادهای ایران را دنبال می کنم ، از سوی دیگر می دانم که اقلیتها به شدت در ایران تحت فشار هستند خصوصاً به تازگی مطلع شده ام که دامنه این فشارها طی پنجساله اخیر بر اقلیتهای قومی – مذهبی خصوصاً برادران اهل تسنن و صوفیه شدت بیشتری یافته است. آنچه در اخبار بیشتر به چشم می خورد ، افزایش اعمال فشار بر اقلیتها و فشار بر قشر دانشگاهی است که در اخبار بیشتر از هر چیز توجه من را به خود جلب می کند. جامعه ایران به شدت از بی قانونی حاکمیت و عدم احترام به قانون رنج می برد این چیزی است که در اخبار بطور علنی و آشکار مشاهده میشود ، حتی در ایران وکلا نیز از مصونیت حقوقی و قضایی برای دفاع از موکلان خود برخوردار نیستند ، آنچه امروز حاکمیت در ایران می کند در تناقض آشکار با حقوق بشر و کنوانسیونهای بین المللی است که ایران نیز از امضاء کنندگان آن بشمار می رود. رأی های صادره از سوی محاکم قضایی بنا به سلیقه و نظر شخصی قاضی صادر میشود و فاقد وجاهت قانونی و شرعی است حتی در اکثر موارد موکلان بدون حضور وکیل محاکمه و علیه شان حکم صادر میشود. ما باید صدای ایرانیان داخل در خارج از کشور باشیم ، در ایران به علت سرکوب و خفقان شدید علی رغم تلاش هموطنانمان در داخل ما سعی می کنیم صدای آنها در خارج باشیم تا فریاد تظلم خواهی شان را هرچه رساتر به گوش جهانیان برسانیم.
شرکت کننده پنجم : (هوادار کمیتۀ جهانی دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان ایران) ، تظاهرات امروز بحمدالله با موفقیت برگزار شد ، هدف از تظاهرات امروز نیز همچون برنامه های ما در سایر کشورها تنویر افکار عمومی مردم دنیا است ما سعی می کنیم مردم دنیا را نسبت به ظلمی که بر هموطنانمان در ایران میشود آگاه کنیم ، هموطنان ما در ایران از حداقل حقوق شهروندی برخوردار نیستند ، در ایران تنها یک نفر است که برای همه تصمیم می گیرد و او خود را ولی و صاحب اختیار بر جان و مال و ناموس وطن می داند و حرف تنها حرف ولایت مطلقه فقیه است.
شرکت کننده ششم : (هوادار کمیتۀ جهانی دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان ایران) این برنامه از صبح آغاز شد ، و با استقبال عمومی بالایی روبرو بود که این خود مایه امیدواری و قوت قلب ماست تا هرچه مستحکم تر به برنامه های خود تداوم بخشیم ، در این تظاهرات که با حضور و استقبال عمومی همراه بود تلاش شد تا هرچه بیشتر به تشریح اوضاع داخلی ایران بپردازیم ، شعار اصلی و بنیادی ما : آزادی – برابری – برادری است در پی این خواست انسانی ما خواهان برآورده کردن حقوق تضییع شده آحاد ملت ایران من جمله درویشان و دانشجویان ایران هستیم
پرسش دوم – در خصوص برنامه های آتی


شرکت کننده اول : البته که شرکت می کنیم ، هر تظاهراتی که در اینجا توسط ایرانیان و گروهها و احزاب سیاسی تدارک دیده شود ما قطعاً شرکت و حمایت می کنیم . وی در مورد دلایل و انگیزه شرکت خود در این گونه تظاهرات ها اینگونه می گوید : در ایران مردم بشدت زیر فشار سرکوب و سانسور و شکنجه و اتهام قردارند خصوصاً این فشارها روی اقلیتهای قومی – مذهبی به مراتب بیشتر از سایرین است خصوصاً صوفیه و پیروان مکتب درویشی که بلحاظ عقیدتی نیز توسط حاکمیت حقوقشان بشدت تضییع و زیر شدیدترین سرکوبها قرار دارند تا جائیکه خانه و حسینیه هایشان را بدون هیچگونه دلیلی بر سرشان خراب می کنند ، کاری که ما در این تظاهرات انجام می دهیم رساندن فریادتظلم خواهی تمام مردم ایران علی الخصوص دانشجویان و درویشان که از مدتها قبل حتی پیش از وقایع انتخابات اخیر زیر فشار شدید و سرکوب قرار داشتند.
شرکت کننده سوم : قطعاً در برنامه های آتی ای که توسط ایرانیان برگزار میشود شرکت می کنم چرا که نسبت به آینده وطنم بشدت حساسم ، ما هرگز دست از مبارزه برنخواهیم داشت تا ایران عزیز سرانجام به دموکراسی دست یابد ؛ این نه فقط وظیفه من بلکه وظیفه هر ایرانی است که درد وطن دارد. این رژیم یک رژیم فاشیست مذهبی است و باید با قدرت هرچه تمامتر در مقابل اهداف شوم آن ایستادگی کرد ، این رژیم ، رژیمی ضد انسانی است که کرامت انسان را خدشه دار می کند. چیزی که من را به این تجمع کشانده و کاری باید انجام دهیم آن است که این سیستم با افکار بلندپروازانه سعی دارد تا به گفتۀ خودش مدیریت جهان را بدست بگیرد حکومتی که از مدیریت کشور خود عاجز است و تنها با فشار و سرکوب و خفقان حکومت می کند اگر روزی به حاکمیت جهان دست یابد تنها کاری که می کند کشتار دسته جمعی راه می اندازد و جوخه های اعدام و گیوتین برپا می دارد تا نسلهای بشر را برای همیشه روی کرۀ خاکی نابود سازد ، این چیزی است که به صراحت خود به آن اذعان داشته اند که خواهان مدیریت بر جهان هستند. ما تا پیروزی جنبش آزادیخاهان مردم ایران از مبارزه دست نخواهیم کشید این نه وظیفه من بلکه وظیفه هر انسان است. هدف از برگزاری این مراسم تنویر افکار عمومی مردم دنیا است ، ما قصد داریم در تمام کشورها برای مردم به تشریح بلندپروازیها و خطراتی که در نتیجۀ آن امنیت جهانی تهدید میشود ، بپردازیم. مردم مغرب زمین نباید تصور کنند که چون در کشورهای خود از دموکراسی برخوردارند هیچ خطری آنها را تهدید نمی کنند ، حکومت های دیکتاتوری و فاشیست خطر جدی برای انسانیت بشمار می روند و خطری که از ناحیه آنها جوامع بشری را تهدید می کند نباید نادیده گرفته شود. حاکمیت ایران اقدامات خود را تنها محدود و محصور به مرزهای ایران نمی سازد بلکه در تلاش است تا با ایجاد مراکز فرهنگی و مساجد در سایر کشورها اقدامات مخرب خود را در کشورهای غرب توسعه بخشد.
شرکت کننده پنجم : برنامه های ما بطور گسترده و روزافزونی با استقبال عمومی همراه است و روز بروز بیشتر به فریاد آزادیخواهی ما گوش می سپارند و ما تا تحقق خواسته های مردم وطنمان از پا نخواهیم نشست و به این برنامه ها در تمام کشورهای اروپا و آمریکا ادامه خواهیم داد.
شرکت کننده ششم : ما تمام تلاش خود را بکار می بندیم تا حداقل هفته ای یکبار در کشورهای مختلف اروپایی – آمریکایی دست به تظاهرات بزنیم ، ما تا احقاق کامل حقوق تضییع شده درویشان و دانشجویان ایران از پا نخواهیم نشست.
پرسش سوم – در خصوص برپایی گالری عکس کمیتۀ جهانی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایرانی


شرکت کننده اول : در این گالری تصاویری از دانشجویان و اقلیتها (خصوصاً درویشان) و برادران اهل تسنن و مردمی که بطور آشکار در پی وقایع پس از انتخابات و یا حتی پیش از آن اعدام و یا مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته اند ، نمایش داده می شود . در میان این تصاویری ، عکسهایی از نوجوانانی دیده میشود که در سنین کودکی مرتکب جرم شده و سپس توسط حاکمیت اعدام شده اند . هدف و انگیزه ما از برپایی این گونه تظاهرات روشنگری و اطلاعرسانی برای تنویر افکار عمومی مردم دنیاست تا نسبت به اتفاقات صورت گرفته در ایران بی تفاوت نباشند ؛ ما امیدواریم که جامعه بین الملل و جوامع حقوق بشر در مقابل ظلمی که در ایران صورت می گیرد بایستند و با آن مقابله کنند ، مردم ایران زیر تیغ سانسور و عدم دسترسی به فضای اطلاعات هستند و ما می خواهیم صدای آنها در خارج از ایران باشیم.
شرکت کننده دوم : مردم با دیدن این عکسا بروشنی در می یابند که چرا مردم ایران خواهان برچیده شدن بساط ظلم و تباهی از مملکت خود هستند ، و چیزی که تعجب مردم مغرب زمین را بر می انگیزد عمق فجایعی است که توسط حاکمیت در ایران صورت می گیرد و غالب استقبال کننده ها با شگفتی می پرسند : «حاکمیت در ایران چطور می تواند با مردم کشور خود اینگونه رفتار کند؟» این تظاهرات با استقبال گسترده ای از سوی مردم دانمارک همراه بوده و این برای ما جای امیدواری است تا به برنامه های خود با جدیت هرچه بیشتر ادامه دهیم.
شرکت کننده سوم : این عکسها اسناد و شواهد ما است که وقتی به تشریح وضعیت حاکم بر ایران می پردازیم با به نمایش گذاردن این تصاویر حقانیت گفتار خود را برای مردم دنیا روشن می سازیم. این تصاویری گواه مدعای ماست مبنی بر آنکه حاکمیت ایران رژیم ضدبشری است. حاکمیت در ایران از هیچ آزار و اذیتی نسبت به مردم خود فروگذار نمی کند در زندانها جوانها از دختر و پسر و زن و مرد مورد آزار جنسی قرار می گیرند. حاکمیت در حالی به انجام این امور در ایران مبادرت می ورزد که با اصرار هرچه تمام سعی دارد حکومت خود را ، حکومت اسلامی به دنیا معرفی سازد. حاکمیت در ایران برای تثبیت قدرت از هیچ کاری فروگذار نمی کند ، آنها حتی از دین استفاده ابزاری می کنند. حاکمیت در ایران به اذعان خود می خواهد دنیا را بدست بگیرد و اگر در برابر حقیقت امروز ایران ایستادگی نشود این حقیقت در اروپا و آمریکا نیز به واقعیت خواهد پیوست. به همین منظور باید بطور جدی در مقابل حاکمیت ایران ایستادگی کرد.
شرکت کننده پنجم : در این تصاویر ما سعی کرده ایم گوشه ای از ظلمی که بر مردم سرزمینمان می رود را به نمایش بگذاریم ، تأثیر این تصاویر به مراتب بیشتر از توضیحاتی است که ما به آنها ارائه می کنیم چرا که اینها سند و گواه اظهارات ما مبنی بر جنایاتی است که توسط حاکمیت در ایران علیه مردم صورت می گیرد. در این تصاویر صحنه های جنایت و رخدادهای پس از انتخابات به نمایش گذارده شده و هم تصاویری از حسینیه های تخریب شده و پیروان مکتب درویشی است که توسط حاکمیت مورد تهاجم قرار گرفته اند و در برخی موارد حتی اعضاء خود را از دست داده اند به عنوان مثال در حادثه قم که چند سال پیش در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد صورت گرفت چند تن از درویشان در تهاجم نیروهای سرکوبگر اعضاء و جوارح بدنشان از قبیل چشم خود را از دست دادند. هدف ما از حمایت کمیتۀ جهانی دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان بدین منظور است که دانشجویان نیز همچون اقلیتها بشدت مورد سرکوب و خشونت حکومتی قرار می گیرند و از کمترین حقوق که حق برخوداری از تحصیلات است منع می شوند در صورت اعتراض به روند حاکم بر جامعه یا بازداشت و به زندان می افتند و مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت و تجاوز قرار می گیرند و یا با احکام سنگین انضباطی نظیر تعلیق از تحصیل مواجه میشوند.
شرکت کننده ششم : در این گالری سعی شده تا مجموعه ای مدون از وقایع و رخدادهای پس از انتخابات ایران و صحنه هایی از اتفاقات صورت گرفته علیه صوفیان پیرو مکتب درویشی و همچنین دانشجویان را به نمایش بگذاریم ، این گالری و روشنگریهای صورت گرفته در این تظاهرات با اقبال عمومی همراه بود ، شهروندان دانمارکی با علاقه بسیار سیر تحولات داخلی ایران را دنبال می کردند و بشدت نسبت به اخبار و رخدادهای ایران حساس بودند ، در این تظاهرات اعلامیه هایی به زبانهای رایج دنیا توزیع شد ، در این اعلامیه ها شرحی از وقایع و رخدادهای صورت گرفته در ایران علیه هموطنان ایرانی آمده بود ، تلاش ما بیشتر آن است تا نسبت به تضییع حقوق بشر در ایران خصوصاً اقلیتهای قومی – مذهبی در ایران به روشنگری بپردازیم. در این گالری تصاویری از تخریب و پلمپ و تعطیلی حسینیه های پیروان مکتب تصوف و درویشی و مدارس برادران اهل تسنن به نمایش گذارده شده است ، اخیراً نمی دانم در جریان هستید یا خیر ؟ اما در شهر بهبهان ، ایادی اطلاعات جمعی از پیروان متصوفه در این شهر را احضار نموده و ضمن اخذ تعهد از آنان به تفتیش عقاید پرداخته و با تهدید از آنها خواسته اند تا از شرکت در این مجالس مادام العمر امتناع ورزند

No comments:

Post a Comment