Friday, 23 April 2010

حجت الاسلام میراحمدی از اساتید منتقد حوزه و دانشگاه به خلع لباس روحانیت محکوم شد.

حجت الاسلام میراحمدی از اساتید منتقد دانشگاه قم به خلع لباس از روحانیت و تبعید به خارج از شهر قم محکوم شد. حجت الاسلام میراحمدی از نزدیکان بیت آیت الله منتظری است که پیش از این و در پی سخنرانی انتقادی اش در حین تدریس، توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شده بود


گفتنی است پیش از این نیز حجت الاسلام احمد پور عضو ارشد حزب مشارکت استان قم و از دیگر روحانیون منتقد و نزدیک به بیت آیت الله منتظری توسط دادگاه ویزه روحانیت به خلع لباس روحانیت محکوم شده بود.

در پی تقلبات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری پیشین و سرکوب های خونین اعتراضات پس از آن موج گسترده ای از نارضایتی اساتید و روحانیون برجسته حوزه علمیه قم را فراگرفته است.

به نظر می رسد سیاست حذف تدریجی اساتید منتقد در دانشگاه ها، به حوزه های علمیه و روحانیون منتقد نیز سرایت کرده است
منبع:
دانشجونیوز

No comments:

Post a Comment