Friday, 9 April 2010

نويد خانجاني همچنان تحت فشار بازجوها براي پذيرفتن اتهامات


نوید خانجانی، فعال مدنی و دانشجویی كه همچنان در بند متعلق به سپاه زنداني است تحت بازجویی شدید و فشار برای پذیرفتن اتهاماتی سنگین قرار دارد.
خانواده نويد با ابراز نگراني از وضعيت فرزندشان گفته اند، وی در هفته دوبار با منزل تماس تلفنی دارد که این تماس‌ها در حضور بازجو است.خاطر نشان مي شود، نوید خانجانی، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر و از اعضای موسس جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، ۱۲ اسفند سال گذشته در منزل پدر خود در اصفهان بازداشت شد. وی به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از تحصیل در دانشگاه محروم شده و در سال‌های اخیر فعالیت‌های چشمگیری را در زمینه حق تحصیل انجام داده است
منبع:هرانا

No comments:

Post a Comment