Monday, 12 April 2010

تجمع اعتراضی جمعی از دانشجویان دانشگاه بیرجند

جمعی از دانشجویان دانشگاه بیرجند نسبت به برخی مشکلات صنفی در محوطه دانشگاه تجمع کردند.این دانجشویان با حضور در برابر سازمان مرکزی دانشگاه، نسبت به وضعیت خوابگاه‌ها، سلف سرویس، قطعی آب خوابگاه‌ها و وضعیت استخدام نیروها اعتراض کردند و خواستار استعفای برخی مسئولان دانشگاه و رسیدگی به این مشکلات شدند.پیگیری خبرنگاران جهت گفت‌وگو با مسئولان دانشگاه، تا لحظه ارسال خبر بی‌پاسخ مانده است
منبع: در داخل ایران

No comments:

Post a Comment