Monday, 19 April 2010

نود درصد اساتید دانشگاه های صنعتی با صنعت بیگانه اند

به گفته امین سالم نود درصد اساتید دانشگاه های صنعتی با صنعت بیگانه اند و بدون استثنا تمام اساتید دانشگاه‌های صنعتی با این معضل مواجه اند. باید یک گروه از محققان ایجاد شود تا گزارش و تحقیق هایی که از صنعت صورت گرفته را دوباره برسی کنند.وی عضو هیات علمی داشگاه صنعتی سهند است که در رابطه با مشکلات پیش روی "تلفیق صنعت و دانشگاه" سخن می‌گفت.

وی در رابطه با مشکلات دانش تکنولوژیک در صنایع افزود: ما اکنون در تعریف مسئله صنعت و دانشگاه مانده ایم، صنایع فعالیت های روزمره خود را با تحقیق اشتباه می گیرند، یکی از معضلا ت ما همین است . به عنوان مثال در کارخانه دستگاه درست کار نمی کند، این مسئله را به عنوان تحقیق مطرح می کنند. وی با اشاره به کهنه بودن تکنولوژی مورد استفاده در صنایع ایران، به مشکلات واردات تکنولوژی جدید پرداخت و از جمله گفت: صنایع برای وارد کردن تکنولوژی هیچ مراجعه ای به دانشگاه ها ندارند؛ علت آن هم این است که بخش خصوصی ما در دست کسانی است که فاقد سواد دانشگاهی هستند و اگر هم سواد دانشگاهی دارند، به اندازه ای نیست که بتوانند استفاده کنند
منبع:دانشجو نیوز

No comments:

Post a Comment