Monday, 19 April 2010

آزادی موقت میترا عالی دانشجوی نخبۀ دانشگاه صنعتی شریف با قید وثیقه


ميترا عالی دانشجوی نخبۀ دانشگاه صنعتی شریف، که از ماهِ گذشته توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، روز گذشته بطور موقت از زندان آزاد شد. میترا عالی که از دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد مهندسی پزشكی دانشگاه صنعتی شریف و فارغ التحصیلِ دانشگاه امیرکبیر می باشد، در تاریخ ۱۹ اسفند هنگامی که جهت بازپس گرفتن وسایل توقیف شده خود به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات (واقع در خیابان صبای تهران) مراجعه كرده بود، دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. ضمن اعلام خبر آزادیِ موقت میترا عالی، این آزادی را با قرار وثیقه و بطور موقت (تا زمان دادگاه یا احضار احتمالی) خاطرنشان کرد. این دانشجوی نخبۀ کشور، بيش از يک ماه در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين مورد بازجویی قرار داشت. طی روزهای اخیر وزیر علوم دولت دهم خاطرنشان کرده بود : دانشجویانِ بازداشتی و مورد احضار، غالبا مشکلات آموزشی- تحصلی داشته و لذا در صدد ایجاد ناآرامی در فضای دانشگاه بوده اند
منبع:
جرس

No comments:

Post a Comment