Wednesday, 7 April 2010

وخامت حال علی بی‌کس، از اعضای کمیته دانشجویی در زندان اوین


گزارش‌های رسیده از ایران حکایت از وخیم‌شدن حال عمومی یکی از اعضای کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی می‌دهد.
علی بی‌کس، عضو کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی‌، به علت فشارهای وارد شده در زندان و فضای غیر بهداشتی با بیماری حادی روبرو شده است و به گفته‌ پزشکان زندان نیاز فوری به درمان در خارج از زندان اوین را دارد آقای بی‌کس از ۲۴ خرداد ماه سال گذشته و تنها دو روز پس از انتخابات ریاست جمهوری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل هفت سال حبس محکوم شده بود. این مدافع حقوق بشر هم‌اکنون در انتظار نتیجه رای دادگاه تجدید نظر است و تاکنون اجازه استفاده از مرخصی را نیز نداشته است. گفتنی است علی بی‌کس دارای دکترای تاریخ است و در حوزه روزنامه‌نگاری نیز فعالیت داشته است. او در طی چند سال گذشته تلاش‌های زیادی برای کمک به زندانیان سیاسی کمتر شناحته شده انجام داده و به همین دلیل و نیز همکاری با کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی به شدت تحت فشار قرار گرفته است
منبع: رهانا

No comments:

Post a Comment