Sunday, 25 April 2010

خودداری دانشجویان بورسیه از بازگشت به کشور

چهار صدو سی و هشت ایرانی فارغ التحصیل خارج از کشور از بازگشت به کشور خوداری کردند که به همین دلیل وزارت علوم با به اجرا گذاشتن وثیقه ها از۵۰ تا۱۰۰ میلیون تومان آنها را بدهکار اعلام کرده است. به گفته یک مقام آگاه در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری این افراد دانشجویانی بودند که از بورسیه استفاده کردند و با هزینه دولت و گرفتن ارز، در زمان های طولانی ، قبل و بعد از انقلاب در خارج از کشور تحصیل کردند. این منبع گفت: افراد مشمول این مجازات بیش از ۸۰۰ نفر بودند که پس از اجرای وثیقه ملکی نزدیک به ۴۰۰ نفر از آنها به کشور بازگشتند و مبلغ وثیقه خود را تسویه کردند. به گفته وی مسئولان وزارت علوم درپی آن هستند تا برای عده ای از دانشجویان که با توجه به سپردن وثیقه به کشور بازنگشتند اما هم اکنون در پذیرش دانشجویان ایرانی در خارج از کشورکمک می کنند تسهیلاتی قائل شوند و مشکلات آنها را حل کنند
منبع:
اینسایدآف ایران

No comments:

Post a Comment