Thursday, 30 April 2009

برپا کردن بیرق افشاگری در برابر پارلمان دانمارک توسط کمیته دفاع از حقوق درویش و دانشجو

ایرانیان آزاده و آزادیخواه با برپا کردن بیرق افشاگری خواستار آزادی هرچه سریعتر هموطنان خود شدند که بدون دلیل در سیاهچالهای اوین و سایر زندانها در بند و شکنجه هستند


برگزار کنندگان این افشاگری به خبرنگاران رسانه های جمعی گفتند که تا زمانی که دانشجویان و دراویش دربند ایران و خبرنگارانی که بیدلیل مورد اتهام های واهی قرار گرفته اند از زندان آزاد نشوند این برنامه در برابر پارلمان دانمارک بطور هرروزه ادامه خواهد یافت

insideofiran/منبع: ایسناید اف ایران

Tuesday, 28 April 2009

گزارش صوتی رادیو زمانه پیرامون گردهمایی کانون مدافعان حقوق درویش و دانشجویان در آمستردام

رادیو زمانه - و اما در شب گذشته در میدان مرکزی شهر آمستردام میدان دام تجمعی توسط گروهی با عنوان کانون مدافعان حقوق درویشان و دانشجویان برگزار شد در این گردهمایی که با حضور سخنگوی درویشان گنابادی در اروپا “دکتر سید مصطفی آزمایش” برگزار شد شرکت کنندگان اقدام به توزیع بروشور و امضاء در اعتراض به ادامۀ دستگیری ها کردند پیش از این هم این گروه در اعتراض به ادامۀ دستگیری ها در سوم آوریل چادری را در کپنهاگ به راه انداخته بود که در آن به همین ترتیب به دستگیری اخیر این دانشجویان و درویشان اعتراض کرده بود در همین زمینه اردوان روزبه از رادیو زمانه مصاحبه ای را با دکتر سید مصطفی آزمایش داشته است

دکتر سید مصطفی آزمایش : یک ماه و نیم است که از بازداشت غیرقانونی و بدون دلیل تعدادی از درویشان سلسله نعمت اللهی گنابادی در ایران می گذرد و اینها هنوز آزاد نشده است و حال تعدادی از آنها وخیم گزارش شده است توسط خانواده هایشان و با اینکه از مجاری قانونی وکلای سلسله نعمت اللهی گنابادی تلاش بسیاری کردند که مقدماتی برای آزادی این اشخاص فراهم کنند اما موفقیتی حاصل نشده است به همین دلیل کمیتۀ دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان در خارج از کشور در شهرهای مختلف دست به برپا کردن تظاهرات و تجمعات اعتراض آمیز زده است که در هر بار با روشن کردن افکار عمومی می خواهد جلب حمایت کند برای آزاد کردن هرچه سریعتر این درویشان و دانشجویان و در واقع هدف از برپایی این گردهمایی ها و تظاهرات ها جلب حمایت های بین المللی برای فشار وارد کردن به دادگستری و دستگاه قضایی در ایران است که هرچه زودتر به این بازداشتهای غیرقانونی پایان دهند و درویشان و دانشجویان را آزاد نمایند

اردوان روزبه : دقیقاً چه اتفاقی افتاد و برنامه به چه شکلی اجرا شد ؟

دکتر سید مصطفی آزمایش :
در میدان مرکزی آمستردام فعلاً با جلب نظر مقامات انتظامی و پلیس و اجازه گرفتن از شهرداری آمستردام یک گردهمایی ای برگزار شد که در طی آن حدود دو هزار شاخۀ گل به عابرین داده شد همراه با یک کاغذی که در آن کاغذ توضیح داده شده بود که تصوف چیست ؟ تصوف مکتب عشق و صلح و مداراست و پیروان این مکتب امروز درایران زیر فشار قرار دارند و یک عده ای از آنها بدون دلیل هنوز در زندان به سر می برند و عدۀ زیادی از مردم که توریست هم بودند و اشخاص دیگری هم در میان آنها زیاد بود آمدند و عکسهای تخریب حسینیه ها و اشخاصی که مضروب شده بودند را دیدند و از سرنوشت اینها اطلاع حاصل کردند و با امضاء کردن پتیشن هایی اعلام حمایت کردند برای فعالیتهایی که در جهت آزادی اینها دارد صورت می گیرد. از مقامات محلی هم اشخاصی آمدند، خبرنگارهای خبرگزاریهای مختلف هم آمدند و گزارش تهیه کردند و از ایران کمیته که در هلند تأسیس شده است یک گروهی آمدند و شرکت کردند و با امضا کردن پتیشن ها حمایت خودشان را اعلام کردند

گفتگویی بود با دکتر سید مصطفی آزمایش سخنگوی درویشان سلسله نعمت اللهی گنابادی در اروپا به بهانۀ تجمع کمیته و کانون دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان در میدان دام در مرکز آمستردام

برگزاری تظاهرات در آمستردام توسط کمیته دفاع از حقوق درویش و دانشجو


تصاویری از تظاهرات کمیتۀ دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان ایران در شهر آمستردامSaturday, 4 April 2009

تظاهرات در لندن در دفاع از حقوق درویش و دانشجو


تظاهرات افشاگرانه هواداران دراویش سلسله نعمت اللهي گنابادي باموفقيت کامل در لندن درروز سیزده فروردین برای سیزده بدر، برگزار شد و هواداران این سلسله با گذاشتن سبزه های خود بیرون دفتر ناصرمکارم شیرازی مخالفت های خود را نسبت به سرکوبی دراویش و دانشجویان ابراز نمودنداین تظاهرات که به دعوت کمیته حمایت از حقوق دراويش و دانشجویان ايران صورت پذیرفته بود شاهد گردهمايی وسیع ایرانیان علاقمند به سرنوشت دانشجویان و دراویش دربند و تحت سرکوب ایران بود

علیرغم بعضی از محدودیتهای اعمال شده توسط مقامات مسئول نسبت به برگزاری این تظاهرات، هموطنان ما از ساعت دوازده تا دو بعدازظهر در مقابل دفتر انگليسی آیت الله ناصر مکارم شيرازی در یکی از خیابانهای لندن گرد آمدند و با سر دادن شعارهایی خواستار رهایی هرچه سریعتر دراویش و دانشجویان دربند، متوقف کردن دستگیري و زندانی کردن هموطنان ايراني به علت تعلق به مرام درویشی، و متوقف کردن تخریب مراکز درويشی در ايران شدند


همچنین در پایان برنامه قطعنامه اي قرائت شد و درآن اعلام شد که در صورت عدم اجابت درخواست آزادی دراويش و دانشجویان دربند، کمیته حمایت از حقوق دراویش و دانشجویان ایران بطور منظم تظاهرات عظیم افشاگرانه اي در برابر مرکز اسلامی لندن و دفتر آیت الله مکارم شیرازی برگزار خواهد کرد

insideofiran/منبع: ایسناید اف ایران

Friday, 3 April 2009

افشاگری بزرگ در کپنهاگ توسط کمیته دفاع از حقوق درویش و دانشجو

روز سوم آوریل مردم کپنهاک شاهد برپایی چادر افشاگری در مرکز شهر وقلب پایتخت دانمارک بودند


درزیر این چادر عکسهای آسیب دیدگان فجایع تخریب حسینیه های دراویش گنابادی در شهرهای قم و بروجرد و چرمهین و تخت پولاد اصفهان به نمایش درآمده بودند. دانمارکیها و توریستها و گردشگران کپنهاک از مذاهب و ملیت ها و نقطه نظرهای متفاوت، آزرده خاطر از مشاهده این بیعدالتیها در حق دراویش ستمدیده ایران، با امضای لیستهای محکومیت به ابراز همدردی و پشتیبانی مردمی خود پرداختند


برنامه برپایی چادر افشاگری به همت انجمن دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران صورت گرفت و این انجمن در صدد است تا حصول آزادی همه دراویش دربند اززندانهای داخل کشور به برپایی برنامه های مشابه ادامه دهد

insideofiran/منبع: ایسناید اف ایران