Saturday, 24 April 2010

دادگاه پدرام رفعتی فعال دانشجویی دانشگاه امیرکبیر امروز برگزار می شود


بنابر احضاریه صادر شده از جانب شعبه 15 دادگاه انقلاب ، دادگاه پدرام رفعتی عضو سابق انجمن اسلامی پلی تكنیك امروزبه ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد.پدرام رفعتی از اعضا سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر است که 25 خرداد سال 88 دستگیر شده و مدت 2 هفته را در در سلول انفرادی بند 2-الف سپاه زندان اوین نگاه داشته شده بود. وی همچنین یک بار دیگر در سال 1386 دستگیر شده و مدت یک ماه را در بازداشت به سر برده بود.
وكالت این دانشجو را پرویز جهانگیر راد بر عهده دارد كه به علت كارشكنی كاركنان دادگاه انقلاب و شخص قاضی صلواتی تا لحظه آخر ساعات اداری چهارشنبه موفق به مطالعه پرونده وی نشده بود. كاركنان دادگاه انقلاب از ورود پدرام رفعتی و وكیل وی به دادگاه انقلاب ممانعت به عمل آورده و به نقل از قاضی صلواتی عنوان کرده اند: "حاج آقا می گوید اجازه نمی دهم متهمانم وكیل داشته باشند".
لازم به ذكر است در دادگاه هایی كه تاكنون قاضی صلواتی قضاوت آن را بر عهده داشته متهمان یا دارای وكیل تسخیری بودند، که طبیعتا توان ارائه دفاع مناسبی از متهم را نداشته اند، یا از ورود وكلای مستقل متهمان به جلسه دادگاه جلوگیری شده بود. پیش از این نیز دادگاه مجید توكلی دانشجوی دربند پلی تكنیك نیز به همین شكل بدون حضور وكیل برگزار شده بود
منبع:
دانشجونیوز

No comments:

Post a Comment