Saturday, 1 May 2010

در پی حضور غیرمنتظره احمدی نژاد در دانشگاه تهران دانشجویان دست به تجمع اعتراضی زدند

صدها تن از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در این دانشگاه تجمع اعتراضی برپا کردند.
صبح امروز احمدی نژاد به صورتی کاملا غیرمنتظره برای شرکت در مراسم حکمت مطهر به دانشگاه تهران رفت. دانشجویان این دانشگاه نیز به تدریج در صحن دانشگاه و در مقابل سالن ابن سینا گرد هم آمدند تا نسبت به حضور احمدی نژاد اعتراض خود را نشان دهند. در ابتدا مامورین بسیار پرتعداد حراست و انتظامات که از سایر دانشگاه ها به دانشگاه تهران منتقل شده بودند تجمع اعتراضی اولیه را پراکنده کردند. اما به تدریج که دانشجویان این دانشگاه از حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه مطلع شدند بر تعداد دانشجویان معترض افزوده شد و ایشان توانستند تا با شکل دادن یک تجمع صدها نفره اعتراض خود را به رئیس دولت کودتا نشان دهند
این درحالی است که نیروهای بسیجی و مامورین امنیتی در برابر سالن ابن سینا حضور چشمگیری داشتند و ورودی سالن را کاملا بلوکه کرده بودند. پس از آن دانشجویان که لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده شده بود به سمت سردر اصلی دانشگاه حرکت کرده و شعارهایی چون "یا حسین میرحسین"، "مرگ بر دیکتاتور"، "نصر من الله و فتح القریب، مرگ بر این دولت مردم فریب" سر دادند.
بنابراین گزارش تجمع دانشجویان معترض که از حضور بی سروصدای احمدی نژاد خشمگین بودند تا لحظه تنظیم این گزارش ادامه داشته است. حضور بی اطلاع احمدی نژاد در دانشگاه نشانه ای ازترس وی در مواجه شدن با دانشجویان معترض است. پیش از این احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوری اش چند بار به برخی دانشگاه های عمده تهران رفته بود که هربار با اعتراضات وسیع دانشجویی مواجه شده بود. به نظر می رسد شدت و خشونت اعمال شده در سرکوب جریانات دانشجویی قادر به انفعال حرکت های اعتراضی دانشجویان نبوده است. شکل گیری چنین اعتراضی در بازه محدود زمانی یک ساعته و در حالی که عمده دانشجویان از حضور احمدی نژاد در دانشگاه مطلع نبوده اند نشانگر حیات، پویایی و قدرت جنبش دانشجویی در دانشگاه هاست
منبع:
دانشجو نیوز

No comments:

Post a Comment