Thursday, 6 May 2010

فراخوان دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت برای اعتراض به حضور فرمانده سپاه حامی احمدی نژاد دراین دانشگاه

جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت نسبت به حضور سردار سعید قاسمی در این دانشگاه معترض شده اند و طی فراخوانی از دانشجویان این دانشگاه خواسته اند تا ضمن شرکت در مراسم سخنرانی این فرمانده سپاه اعتراض خود را به حضور وی اعلام کنند.
مسئولین دانشگاه علم و صنعت از سردار "سعید قاسمی" از حامیان تندروی دولت کودتا به منظور شرکت در مراسمی با عنوان "رویش سبز" دعوت نموده و قصد دارند تا از کتابی با نام "جنبش سبز مخملی" رونمایی نمایند. این درحالی است که جمعی از دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به این مراسم بیانیه ای صادر کردند. در بخشی از این بیانیه این دانشجویان آمده است: "ما دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت حرکاتی این چنینی و حضور افرادی مانند سردار قاسمی را در دانشگاه علم و صنعت محکوم کرده و آن را توهین به خود دانسته و با شرکت گسترده در این مراسم اعتراض خود را به حضور ایشان و مراسم، اعلام می نماییم."

گفتنی است مطابق اطلاعیه درج گردیده توسط مسئولین دانشگاه این مراسم روز دوشنبه مورخ 20 اردیبهشت ماه ساعت 13:30 در سالن آمفی تئاتر شهید بهرامی برگزار خواهد شد
منبع:
دانشجونیوز

No comments:

Post a Comment