Wednesday, 5 May 2010

اعتراض به بازداشت دبیر سابق یک تشکل دانشجویی در ایران

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران با صدور اطلاعیه ای به بازداشت مریم عباسی نژاد، دبیر سیاسی سابق خود اعتراض کرده و خواهان آزادی او شده است. در این اطلاعیه که روز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت (۴ مه) منتشر شد، آمده که خانم عباسی نژاد، نقشی در اعتراضات روز شنبه ( ۱۱ اردیبهشت) دانشجویان دانشگاه تهران به حضور محمود احمدی نژاد در این دانشگاه نداشته است.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران همچنین از احضار گروه دیگری از دانشجویان این دانشگاه توسط نهادهای امنیتی ابراز تاسف کرده است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران روز شنبه ۱۱ اردیبهشت (اول مه) برای شرکت در مراسمی به دانشگاه تهران رفته بود، اما حضور او اعتراض گروهی از دانشجویان این دانشگاه را به دنبال داشت.
یک روز پس از این تجمع، مریم عباسی نژاد احضار و بازداشت شد و ماموران امنیتی خانه او را بازرسی کردند. مسئولان علت احضار و بازداشت او را رسما اعلام نکرده اند، اما در اطلاعیه انجمن اسلامی آمده که "به گواه حراست دانشگاه و شاهدان عینی" او هیچ نقشی در اعتراض روز شنبه دانشجویان نداشته است. در اطلاعیه انجمن اسلامی دانشجویان ضمن هشدار به "افزایش فشار ها بر دانشجویان" در آستانه خرداد ماه، آمده است: "برخورد های امنیتی با دانشجویان، ملتهب شدن فضای دانشگاه را در پی خواهد داشت و می تواند منجر به تحریک احساسات دانشجویان و دور شدن از اعتدال و آرامش گردد." با نزدیک شدن به ۲۲ خرداد، نخستین سالگرد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران که اعلام نتایج آن اعتراضات گسترده ای را برانگیخت، به نظر می رسد نگرانی هایی در زمینه افزایش اعتراضات دانشجویی در ایران وجود دارد. از خرداد ماه سال گذشته، حضور مقامات دولتی و نزدیکان محمود احمدی نژاد در دانشگاه های ایران بهانه ای برای تجمع های اعتراض آمیز گروهی از دانشجویان بوده است
منبع: اینساید اف ایران

No comments:

Post a Comment