Friday, 14 May 2010

جوان آنلاین وابسته به سپاه پاسداران : دراویش آلت دست فتنه گرانفتنه ای دیگراز حکومت ایران: شنیده شده که نورعلی تابنده معروف به مجذوب علیشاه قطب دراویش گنابادی در منزل دکتر احمد صدر با برخی از اعضای نهضت آزادی و فعالان ملی و مذهبی از جمله عباس امیر انتظام، غلام عباس توسلی، هاشم صباغیان، ابوالفضل بازرگان، کوروش زعیم، محمد اردهالی و تعداد دیگری از فعالان گروهک غیر قانونی نهضت آزادی و برخی متهمین آزاد شده، دیدار و گفتگو نمود. به گزارش جوان آنلاین در این دیدار اعضای نهضت آزادی از این قطب دراویش درخواست نمودند تا از جنبش سبز و شخص میرحسین برای رهبری جنبش سبز و رهبری اصلاح طلبان حمایت کند.
نورعلی تابنده که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ازای دریافت مبلغی از کروبی از و ی حمایت کرده بود نیز در این دیدار قول داد تا از جنبش سبز حمایت مالی نموده و نفراتی را برای برگزاری تظاهرات روز 22 خرداد آماده نماید.
گفتنی است با مرگ محبوبعلیشاه قطب قبلی فرقه وروی کار آمدن مشکوک نورعلی تابنده قطب فعلی ماهیت این فرقه از یک تشکیلات به اصطلاح مذهبی به یک شاخه سیاسی از یک جریان خاص تغییر پیدا کرد.نورعلی تابنده که عضو رسمی واز سران جبهه ملی (مرتد) می باشد با رسیدن به قطبیت ابزار بسیار خوبی برای مخالفت با جمهوری اسلامی پیدا کرد.
اگر چه پدر و برادر او قطب فرقه بودند اما وی به دلیل عقاید ضد دینی هیچ گاه فعالت صوفیانه نداشت.با مرگ برادر زاده اش یعنی علی تابنده قطب قبلی فرقه،وی ریاست فرقه گنابادیه را به عهده گرفت. سابقه مقابله با انقلاب اسلامی و حتی زندان در کارنامه او هویداست. وی با تلاشهای زیاد توانست فرقه را به ابزاری در دست جبهه ملی تبدیل کند.
ذکر این نکته ضروری است که پس از پایان ریاست جمهوری خاتمی درسال 84 و همچنین همزمان با انتخابات88 و اغتشاشات پس ا ز آن ، فرقه گنابادی نیز با حرکت در مسیر اربابان خارجی خود فعالیتهای سیاسی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی را تشدید کرده اند
منبع: اینساید اف ایران

No comments:

Post a Comment