Tuesday, 18 May 2010

اعتراض دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر به حضور سردار جعفری فرمانده سپاه در این دانشگاه

دانشجویان دانشگاه خواجه همزمان با حضور فرمانده سپاه در این دانشگاه با پخش تراکت هایی و همچنین پاشیدن رنگ بر روی ماشین سردار جعفری فرمانده سپاه، نسبت به حضور وی اعتراض کردند.
اعتراض دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر در حالی صورت گرفت که وجود نیروهای نظامی و امنیتی بعضا مسلح به همراه حداقل 4 فیلمبردار از سوی حراست دانشگاه، امکان هرگونه برپایی تجمع اعتراضی را از دانشجویان گرفته بود. با این وجود دانشجویان بر روی ماشین تویوتا لندکروز حامل فرمانده سپاه، رنگ سبز پاشیدند. دانشجویان خواجه نصیر همچنین همزمان با حضور فرمانده سپاه در دانشگاه، تراکت هایی حاوی شعارهایی بر علیه وجود فضای دیکتاتوری و اختناق در ایران پخش کردند.


دانشگاه خواجه نصیر طی یک سال گذشته و پس از تقلب در انتخابات بارها صحنه اعتراض دانشجویان بوده است. طی یک سال گذشته تعدادی از دانشجویان این دانشگاه بازداشت شدند که پس از آن، دیگر دانشجویان در حمایت از آنان دست به اعتصاب و تظاهرات زدند
منبع:
دانشجونیوز

No comments:

Post a Comment