Tuesday, 11 May 2010

گستاخی و بی حرمتی دانشجویان بسیجی دانشگاه تهران به چند دانشجوی دختر به بهانه بد حجابی

روز گذشته تعدادی از دانشجویان بسیجی دانشگاه تهران با ایجاد مزاحمت برای چند تن از دانشجویان دختر دانشگاه تهران، در اقدامی گستاخانه قصد داشتند به اجبار این دانشجویان را به خارج دانشگاه هدایت کنند.
روز گذشته تعدادی از دانشجویان بسیجی و بدنام دانشگاه تهران ضمن سد راه چند دختر دانشجو به بهانه بد حجابی اقدام به ایجاد تنش نمودند و با حمایت سایر دانشجویان این دانشگاه از دانشجویان دختر مورد تعرض قرار گرفته، در نهایت قائله به حراست دانشگاه کشیده شد. گفتنی است پیش از این بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با صدور نامه ای مملو از کلمات زشت و رکیک و تحت عنوان "اعتراض به بدحجابی" بیانیه ای صادر کرده بود و در آن تهدید کرده بود در صورت عدم اقدام عملی توسط مسئولین، بسیجیان خود به اقدام دست خواهند زد. این گستاخی، قانون شکنی و تجاوز به حریم خصوصی دانشجویان در سالیان اخیر امری بسیار کم سابقه بوده است. گزارشات ارسالی به دانشجونیوز حاکی از آن است که دانشجویان دانشگاه تهران از وقوع این حادثه بسیار خشمگین بوده و در پی آنند تا در صورت تکرار چنین بی حرمتی هایی دست به تحصن بزنند
منبع:
دانشجونیوز

No comments:

Post a Comment