Wednesday, 19 May 2010

بازداشت زهرا شمس، از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

زهرا شمس، دانشجوی رشته ی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، 16 اردی بهشت ماه در منزل پدری اش در مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

پس از گذشت سیزده روز که از بازداشت این دانشجوی 21 ساله ی دانشگاه فردوسی مشهد می گذرد، با توجه به اینکه وی تا به حال فعالیت سیاسی نداشته، هیچ توضیحی درباره ی علت دستگیری وی از سوی مسئولین مربوطه داده نشده است.


زهرا شمس در طی این مدت تنها موفق به برقراری دو تماس کوتاه تلفنی از زندان شده و از هرگونه حق ملاقات و داشتن وکیل محروم بوده است.


گفتنی است وی خواهر فاطمه شمس، همسر محمدرضا جلایی پور است و به عقیده ی نزدیکان خانم شمس این دستگیری نوعی گروکشی سیاسی برای تحت فشار قرار دادن اطرافیان ایشان است.
منبع: خبرگزاری هرانا

No comments:

Post a Comment