Thursday, 13 May 2010

احضار مادر فعال دانشجویی پیمان عارف به اداره اطلاعات تبریز

مهناز مدبری، مادر پیمان عارف فعال دانشجوی، با تماس تلفنی به اداره‌ی اطلاعات تبریز احضار شد.
در حالیکه پیمان عارف، فعال دانشجویی و روزنامه نگار دستگیرشده در جریان انتخابات، حدود ۳ هفته است که به صورت مشروط آزاد شده روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماموران اداره اطلاعات تبریز طی تماس با منزل پدری عارف، از مهناز مدبری، مادر وی میخواهند که بدون اطلاع دادن به فرزندش صبح روز چهارشنبه خود را به اداره اطلاعات معرفی کند.
زمانیکه مهناز مدبری دلیل این احضار را میپرسد، فرد تماس گیرنده با لحنی غیر مودبانه، دلیل امر را مصاحبه‌های وی با رسانه‌های خارجی و بویژه صدای امریکا در دوران زندانی بودن فرزندش اعلام کرده و تاکید می‌کند که جهت حل و فصل موضوع بهتر است بدون اطلاع فرزندش و رسانه ها به اداره اطلاعات مراجعه کرده و به سوال‌های ماموران پاسخ دهد. روز بعد نیز فرد مذکور با منزل پدری عارف تماس گرفته و در گفتگوی تهدید آمیز با پیمان عارف مجددا خواهان حضور مادر وی در اداره اطلاعات می‌شود.
وی در این تماس تهدید به برخورد «غیر دوستانه» می‌کند که در پاسخ این فعال حقوق بشر خواهان احضار رسمی و کتبی مادرش از طرق قانونی شده و از عدم حضور مادرش در اداره اطلاعات در ساعت تعیین شده خبر می‌دهد. طبق بند ۱ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی که می‌گوید: «کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت ‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود» احضار تلفنی و خودسرانه خانم مدبری برخلاف قانون است. منبع:رهانا

No comments:

Post a Comment