Monday, 3 May 2010

بازداشت مریم عباسی نژاد بعد از اعتراض به حضور احمدی نژاد در دانشگاه تهران

بنا به گزارش های رسیده به جرس، به دنبال اعتراضات گستردۀ دانشجویان دانشگاه تهران به حضورِ ناگهانی و سخنرانیِ محمود احمدی نژاد در آن دانشگاه، روز گذشته مریم عباسی نژاد از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران دستگیر شد.
بنا به گزارش های واصله، شنبه ۱۱ اردیبهشت (برابر با اول ماه مه و روز جهانی کارگر) محمود احمدی نژاد برای شرکت در همایشی به دانشگاه تهران رفته بود تا همزمان برای بزرگداشت آیت الله مرتضی مطهری، در سالن ابن سینای دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران سخنرانی کند که به دنبال این حضور از پیش اعلام نشده، دانشجویان در تجمعی بزرگ و با شعار های "دولت کودتا، نمی خواهیم نمی خواهیم"، "نصرمن الله و فتح قریب، مرگ بر این دولت مردم فریب"، "موسوی زنده باد، کروبی پاینده باد"، "احمدی حیا کن، دانشگاه و رها کن"، "یا مرگ یا آزادی" و "موسوی زنده باد، کروبی پاینده باد" علیه او شعار داده و به تظاهرات پرداختند.
گزارش رسیده به جرس در همین زمینه حاکیست مریم عباسی نژاد، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی، شامگاهِ یکشنبه شب (۱۲ اردیبهشت) و حوالی ساعت ده شب توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. هنوز از علت دقیق دستگیری، محل بازداشت و وضعیت جسمی و روحی وی و همچنین بازداشتهای احتمالیِ دیگر، خبری منتشر نشده و گزارشی مخابره نگردیده است
منبع:
جــرس

No comments:

Post a Comment