Wednesday, 12 May 2010

دانشجویان دانشگاه کردستان در اعتراض به اعدام غیرانسانی 5 زندانی سیاسی اعتصاب غذا کردند


امروز دانشجویان دانشگاه کردستان در اعتراض به اعدام های غیرانسانی فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، مهدی اسلامیان و علی حیدریان اعتصاب غذا کردند. دانشجویان معترض ظروف غذای خود را به نشانه نافرمانی مدنی دست نخورده بر روی میزهای سلف می گذاشتند و یا در محوطه خارج از سلف می گذاشتند.
این اعتراض مدنی دانشجویان عکس العمل عوامل حراست درپی داشت به گونه ای که عوامل حراست مستقیما وارد عمل شده و اقدام به جمع آوری این ظروف غذا می کردند. گفتنی است در پی اعدام کمانگر و 4 تن دیگر و از ترس بروز اعتراضات دانشجویان، فضای امنیتی بسیار شدیدی بر فضای دانشگاه حاکم شده است. به گونه ای که برخی از فعالین تا این لحظه از جانب نیروهای ناشناس خارج از دانشگاه و طی تماس های تلفنی تهدید به بازداشت شده اند
منبع:
دانشجونیوز

No comments:

Post a Comment