Wednesday, 19 May 2010

بیانیــۀ مطبوعاتی کمیته دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان
تسلیم کردن علی خامنه ای توسط حلقه "احمدی نژاد-مشایی" گام بزرگی در راه "خامنه ای زدائی" از رأس هرم در قدرت در ایران میباشد. موضعی که توسط جمهوری اسلامی اتخاذ و صبح دوشنبه بیست و هفت اردیبهشت هشتادونه توسط رامین مهمان پرست سخنگوی وزارتخارجه به خبرگزاریها اعلام شد، با صحبتهای روز گذشته علی خامنه ای در دیدارش با رئیس جمهور برزیل کاملا مغایر بود

از نظر سرداران سپاه که اهرمهای قدرت نظامی- اقتصادی کشور را در دست گرفته اند، احمدی نژاد "ویترین" نظام در جهان خارج است، و علی خامنه ای عمود خیمه نظام در داخل. اگر میان این دو سمبل و نماینده دستگاه حاکمه اختلاف نظر بروز کند پاسداران کدام طرف را خواهند گرفت؟ وزنه تعادل به کدام سوی خواهد چرخید؟

موارد این اختلاف که دربرابر انظار عموم قرار گرفته کم نیستند مثلا احمدی نژاد در آخرین سفرش به نیویورک از عظمت کوروش کبیر و خدمت او به پایه ریزی منشور حقوق بشر صحبت کرد، حال ان که خامنه ای در بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران دستور به برچیدن مجسمه های شاهان هخامنشی داد

خامنه ای میگوید باید نظر مراجع را محترم شمرد واین در حالی است که احمدی نژاد علیه مرجعی مثل یوسف صانعی به دادگستری شکایت میکند و طرح دعوا

فعلا احمدی نژاد در ادامه اجرای سیاستهای راهبردی اسفندیار رحیم مشایی (و نه علی خامنه ای) ، موفق به برداشتن نخستین گام عملی در تعامل با غرب و امریکا شده و با این کار، جام زهر توافق برسر مبادله اورانیوم را به کام علی خامنه ای فرو ریخته

رینگ اول به این ترتیب پایان می گیرد

اما هنوز رینگهای دیگری در نبرد قدرت بین این دو چهره باقیمانده در راس هرم قدرت حاکمه بر ایران در راه است

در فضایی که به دست احمدی نژاد- مشایی – مصباح ... خالی از هاشمی رفسنجانی و همه جناحهای درون قدرت در نظام یا به قول خامنه ای خالی از"نخبگان و خواص" شده، اکنون احمدی نژاد میرود تا قدمهای آخرین را بردارد

رفسنجانی سال قبل در نامه سرگشاده ای که به علی خامنه ای نوشته بود یادآوری کرده بود که اگر امروز جلوی احمدی نژاد را با دست خود نگیرید فردا نوبت شما است و اینها که امروز مرا هدف قرار داده اند هدف نهائیشان خود شماست

مردم ایران از یاد نمیبرند که وقتی آیت الله خمینی جام زهر قبول آتش بس با صدام حسین را سرکشید همراه آن فرمان قتل عام زندانیان سیاسی را نیز صادر کرد. این احکام اعدام امروز یادآور خاطره های دلخراش آن روزند. هرچند که شرایط ایران امروز و ایران آن روز کاملا متفاوت است

پاینده ایران


دوشنبه بیست و هفت اردیبهشت ماه هشتادونه

کمیته حمایت از دراویش و دانشجویان ایران

برلین - تورنتو - واشنگتن

شاخه اسلوNo comments:

Post a Comment