Monday, 17 May 2010

محمد یوسفی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر از زندان آزاد شد

شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر 4 سال حبس این دانشجو را به مدت 5 سال به حالت تعلیق درآورد تا وی پس از161 روز از زندان آزاد گردد.

محمد یوسفی 16 آذر سال گذشته، هنگام ورود به دانشگاه امیرکبیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این دانشجو در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده بود.


بنا بر شنیده ها، دادگاه تجدیدنظر با توجه به نبود مدارک و مستندات مبنی بر مجرمیت این دانشجو، قصد تبرئه وی را داشت ولی با خبری شدن این موضوع و تحت فشار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، تنها حکم اولیه را به حالت تعلیق درآورد. حکم دادگاه تجدیدنظر روز سه شنبه هفته گذشته صادرشد، با این حال محمد یوسفی 5 روز پس از صدور این حکم از زندان آزاد شد.


گفتنی است نیما لطیف تجار و مجید توکلی دو دانشجوی دیگر پلی تکنیک همچنان در زندان به سر می برند
منبع:
دانشجونیوز

No comments:

Post a Comment