Thursday, 6 May 2010

تشدید فشارعلیه دراویش در بهبهان و اجبار آنها به تعطیلی مجلس

اداره اطلاعات و نیروی انتظامی شهرستان بهبهان در استان خوزستان ، فشار بر دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی را به منظور تعطیلی مجالس درویشی در این شهرستان افزایش داده است .

طی چند روز گذشته اداره اطلاعات و نیروی انتظامی ، دراویش بهبهان را که مجلس درویشی در منازل آنها برگزار می شود ، برخلاف قانون و مقررات مدون کشور ، احضار و بازجویی نموده و با فشار و ارعاب ، خواستار تعهد آنها به تعطیلی مجالس درویشی در این شهرستان شده اند .

عصر امروز پنج شنبه 16 اردیبهشت ماه نیز چند تن از مأمورین به منزل آقای صفوت از دراویش بهبهان مراجعه و مانع از برگزاری مجلس در این شهر شده اند که البته در زمان مخابره این خبر، به دلیل رفتارهای غیرقانونی مأمورین امنیتی ، مجلس درویشی در منزل یکی دیگر از دراویش در حال برگزاری است .

منبع:سایت مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment