Sunday, 23 May 2010

انتقال مجید توکلی به سلول انفرادی

صبح امروز یکشنبه 2 خرداد، نماینده دادستانی با حضور در دادسرای مستقر در زندان اوین تعداد زیادی از زندانیان سیاسی را به این محل منتقل نموده و به ایشان پیشنهاد مرخصی نا محدود داد که به دلیل اعتراض مجید توکلی نامبرده به مدت 10 روز به سلول انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل شد.
لازم به ذکر است کلیه زندانیان سیاسی که پس از انتخابات بازداشت و به احکام حبس تعزیری محکوم شده اند از بند های 350، 8 و 7 زندان اوین به دادسرای مستقر در زندان منتقل شده بودند.
منبع:هرانا

No comments:

Post a Comment