Saturday, 8 May 2010

توهین به آیت الله صانعی در دانشگاههای کرمان و نارضایتی دانشجویان


طرح برخی اظهارات درباره آیت الله صانعی در برخی کلاس های دانشگاه آزاد و باهنر باعث دلخوری و رنجش مقلدان آیت الله صانعی شده است. پس از سفر روانبخش از نزدیکان آیت الله مصباح یزدی به کرمان و طرح برخی مسائل در مورد آیت الله صانعی،برخی از اساتید دروس عمومی در دانشگاههای مختلف استان از جمله دانشگاه آزاد و باهنر کرمان به بهانه های مختلف سخنانی برعلیه آیت الله صانعی مطرح می کنند که با واقعیت فاصله زیادی دارد.

این موضوع باعث واکنش مقلدان آیت الله صانعی در این کلاس ها می شود و برخوردهای صورت گرفته و طرح چنین اظهاراتی،از سوی دانشجویان سیاسی قلمداد می گردد. محور سخنان مطرح شده در این دروس بیشتر برگرفته از سخنان روانبخش است و مشخص نیست چرا پس از سفر وی به کرمان اساتید دروس عمومی تصمیم گرفته اند به صورت خودجوش مسائلی مانند صدور فتوای مخالف با قرآن را به آیت الله صانعی منسوب کنند که عاری از حقیقت است.
یکی از موارد مطرح شده در کلاس ها، فتاوای آیت الله صانعی درباره ارث و سن بلوغ در دختران است که از سوی برخی اساتید مخالف اسلام مطرح می شود.این در حالی است که مبانی فقهی این فتاوا در مجموعه کتاب های فقه و زندگی منتشر شده اما گویا برخی فرصت مطالعه دیدگاههای این مرجع تقلید را ندارند. اگرچه نقد و بررسی دیدگاههای مراجع می تواند امری پسندیده باشد اما بدون شک این امر نیاز به فضای آرامی دارد که طرفین در آرامش در مورد مسائل فقهی بحث کنند.
از سویی منتقدان باید از حداقل اطلاعات در این باره برخوردار باشند.در غیر این صورت بی تردید طرح این نوع مسائل در فضایی هیجان زده نمی تواند اثرات مطلوبی داشته باشد.امید است که مسئولان دانشگاهها به منظور حفظ متانت در محیط های علمی تذکرات لازم را به اعضای هیئت علمی بدهند
منبع:
جرس

No comments:

Post a Comment