Tuesday, 31 August 2010

اعتراض دانشجویان آموزشکده های فنی کشور به حذف سهمیه آزاد کنکور کاردانی به کارشناسی

حذف سهمیه آزاد کنکور کاردانی به کارشناسی، طی روزهای گذشته اعتراض بسیاری از دانشجویان دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه‏ای کشور را بهمراه داشته است

به گزارش دانشجونیوز، این اعتراضات درحالی شکل می گیرد که میزان جذب دانشجویان کاردانی در دوره های کارشناسی بیش از ۹۰ % کاهش یافته است که بخش اعظمی از سهمیه باقیمانده نیز به مراکز «غیرانتفاعی» و «ویژه فرهنگیان» اختصاص یافته است

این درحالیست که دانشجویان دانشکده ها و آموزشکده های فنی در اسفندماه سال گذشته، همزمان با انتشار «دفترچه شماره ۱ کنکور ۸۹» نیز نسبت به حذف سهمیه های آزاد روزانه و شبانه تجمعات اعتراض آمیزی ترتیب داده بودند که با این پاسخ مسئولین که این سهمیه ها حذف نشده است و باید منتظر انتشار «دفترچه شماره ۲» بمانند، مواجه شده بودند. دانشجویانی که در هفته گذشته با انتشار «دفترچه شماره ۲» به دروغ بودن وعده ی مسئولین پی برده اند، وعده مسئولین را در راستای خاموش کردن اعتراضات و نیز ترغیب دانشجویان به ثبت نام در کنکور و واریز حق ثبت نام ۸۰ هزار ریالی می دانند

دانشجویان ضمن انتقاد از سیاست های دولت نسبت به دانشکده های فنی و حرفه ای، بلاتکلیفی و سرگردانی دانشجویان این مراکز را مغایر با شعارها و وعده های مسئولین دانسته و تصمیمات دولت نسبت به تعطیلی آموزشکده های فنی، کاهش سهمیه ورودی کنکور کاردانی به کارشناسی را موجب دلسردی دانشجویان و دانش آموزان رشته های فنی-حرفه ای از ادامه تحصیل برشمردند

اعتراضات صنفی دانشجویان که بیشتر در شهرهای تهران، کرمان، تبریز، ارومیه، مشهد، شیراز و .. متمرکز است، با عدم پاسخگویی مسئولین و برخوردهای تند و غیرشایست آنها مواجه شده است که در مواردی دانشجویان تهدید به برخورد امنیتی شده اند
منبع:
دانشجونیوز

No comments:

Post a Comment