Tuesday, 24 August 2010

احضار 6 درويش گنابادي به دادسراي سروستان

شش تن از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن سروستان به اتهام اخلال در نظم عمومي و مشاركت در تخريب اموال عمومي از سوي دادسراي اين شهرستان احضار شدند .
به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ آقایان اسماعيل ( هادي ) رحمانيان ، فرزاد درويش سروستاني ، علي اكبر ابراهيم زاده ، حيدر اسفنجاني و رضا ثابت پيمان ، 5 تن از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن در سروستان هستند كه براساس احضاريه اي كه صبح روزیکشنبه 31 مردادماه ، دريافت كرده اند مي بايست روز چهارشنبه سوم شهريورماه به اتهام اخلال درنظم عمومي و مشاركت در تخريب اموال عمومي در داسراي اين شهرستان حاضر شوند
به غیر از این آقایان، آقای کرامت الله محیط که مجالس درویشی شبهای جمعه در روستای سیف آباد در منزل وی برگزار می شود، نیز براساس احضاريه اي كه صبح دیروز دوشنبه اول شهریورماه ، به او ابلاغ گردید، مي بايست روز چهارشنبه سوم شهريورماه به اتهام اخلال درنظم عمومي و مشاركت در تخريب اموال عمومي در داسراي شهرستان سروستان حاضر شود .
با احضار آقای محیط ،مجموعا 6 نفر از دراویش گنابادی در رابطه با تجمع قانوني دراويش در روز دوشنبه 11 مردادماه مقابل فرمانداري سروستان به دادسرای این شهرستان احضار گردیدند
منبع: مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment