Monday, 2 August 2010

تجمع دراويش گنابادی مقابل فرمانداری سروستان

جمعی از دراويش سلسله نعمت اللهی گنابادی در يك حركت اعتراضی ، مقابل فرمانداري شهرستان سروستان فارس گرد آمدند. ساعت 10 صبح امروز(دوشنبه) جمعي از دراويش گنابادي در حركتي خودجوش و دراعتراض به برپايي نمايشگاهي از سوي افراطيون مذهبي عليه دراويش در شهرستان سروستان ،‌ مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند.
نيروهاي گارد انتظامي و مأمورين امنيتي نيز در محل اين اجتماع حضور پيدا كرده اند و هر لحظه بر جمعيت دراويش معترض افزوده مي شود.
در حالی که چند تن از نمایندگان دراویش با فرماندار در حال مذاکره بودند ، مامورین امنیتی با دراویش درگیر شده و تجمع کنندگان وارد فرمانداری می شوند و پس از دقایقی مجددا بازگشته و به تحصن خود ادامه می دهند. گفتنی است گارد ویژه و ماموران امنیتی و انتظامی منطقه را محاصره نموده اند و چندخودرو آتش نشانی هم در مقابل فرمانداری مستقر گردیده است.

گفتني است در شهرستان سروستان از توابع استان فارس ، طي روزهاي گذشته نمایشگاهی از سوی مخالفین تصوف بر پا شد . پس از اين اقدام ، تنی چند از دراویش با مراجعه به ستاد فرماندهی انتظامی سروستان، مراتب اعتراض خود را نسبت به این اقدام تفرقه افکنانه ابراز و تاکید نمودند در صورت ادامه این نمایشگاه وعدم برخورد جدی مسئولین با بر پا کنندگان آن، دراویش دست به تحصن مقابل فرمانداری این شهرستان خواهند زد.
عدم اقدام قانوني شوراي تأمين و مسئولین ، منجر به اجتماع اعتراضي دراويش مقابل فرمانداري اين شهرستان شده است
منبع:
مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment