Monday, 2 August 2010

به آتش کشیدن چادرهای نمایشگاه توسط نیروهای امنیتی در سروستان

خبرها از سروستان حاکی از آن است که در ساعت 12 امروز(دوشنبه) نمایشگاهی که در آن به اعتقادات دراویش گنابادی اهانت شده بود ، به آتش کشیده شد و پس از مذاکره پایانی نمایندگان دراویش با فرماندار، این تجمع مسالمت آمیز ساعت 1 بعد از ظهر پایان یافت. یکی از دراویش سروستان گفت: معاندین درویشی و بعضی ماموران نفوذی آنها در ارگانهای امنیتی با جو سازی و برای تشدید بحران و بر خورد با دراویش ، اقدام به آتش زدن چادرهای نمایشگاه نمودند و سعی داشتند این موضوع را با منتسب نمودن به درویشان، تجمع مسالمت آمیز آنها را به خشونت بکشانند.
نمایندگان دراویش نیز به فرماندار اعلام نمودند، اگر این اقدام خواست درو یشان و از سوی آنها بود ، قبلا این عمل را انجام میدادند و نیازی به تجمع نبود و برای این کار وقت داشتند اما دراویش گنابادی تابع قانون هستند و چون انگیزه این اجتماع برچیدن نمایشگاه بود و شما لطف نمودید وماموران شما آن را به آتش کشیدند، عملا دلیلی برای ادامه اجتماع وجود ندارد و ما نیز به تحصن خود خاتمه خواهیم داد و از شما نیزتشکر میکنیم و ای کاش با بر پا کنندگان این نمایشگاه هم از طرق قانونی برخورد می شد نه آنکه با به آتش کشیدن چادرها ی نمایشگاه اموال دولتی تخریب گردد.
منبع:
مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment