Wednesday, 25 August 2010

آکسیون اعتراضی کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران در یکی از مراکز اصلی کپنهاگ

در راستای تداوم نقض گستردۀ حقوق بشر در ایران و فشار بر اقلیتهای قومی - مذهبی و در اعتراض به احکام سنگسار و اعدام در ایران کمیته بین المللی حمایت ازحقوق درویشان و دانشجویان در ایران در نظر دارد ، با برپائی آکسیونی اعتراضی در مرکز شهر کپنهاگ اقدامات سرکوبگرانۀ قرون وسطایی که توسط دستگاه حاکمه در ایران اعمال میشود را قویاً محکوم کند. این کمیته با برپائی نمایشی خیابانی اعمال ضد حقوق بشری را که هم اکنون در ایران اِعمال میشود را در یکی از مراکز اصلی شهر کپنهاگ پایتخت دانمارک به نمایش می گذارد تا ضمن تنویر افکار عمومی مردم دنیا ، خواستار محکومیت اقدامات سرکوبگران و خشونت طلبان نسبت به حقوق حقۀ ایرانیان توسط جامعه بین الملل شود. این کمیته ضمن تقبیح عمل وحشیانۀ ضد انسانی و ضد قرآنیِ سنگسار از حقوق حقۀ بانوی ایرانی خانم سکینۀ آشتیانی دفاع می کند و در برنامه ای که پیشتر با هماهنگی سازمان عفو بین الملل با عنوان
" face for human rights "
در نظر دارد به یاری هموطن ایرانی بشتابد.
کمیته بین المللی حمایت ازحقوق درویشان و دانشجویان در ایران با انتشار این فراخوان از همگان خصوصاً جامعه بین الملل و نهادهای حقوق بشری دعوت بعمل می آورد تا با اعلام مراتب انزجار و مخالفت خود نسبت اقدامات وحشیانه رژیم حاکم بر ایران با همدلی و همراهی خود این قبیل اقدامات را محکوم کنند.
محل و زمان برپایی آکسیون به قرار زیر است :
مکان برگزاری آکسیون کمیته بین المللی حمایت ازحقوق درویشان و دانشجویان در ایران در کپنهاگ :
Kultorvet, 1175 København K
زمان برگزاری:
شنبه 28 اوت 2010 برابر با 6 شهریورماه 1389 از ساعت 11 الی 15

کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران – شاخۀ مستقر در کپنهاگ
دوم شهریوار ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه خورشیدی

No comments:

Post a Comment