Thursday, 12 August 2010

با مرخصی دانشجویان مخالفت شد

در حالی که پایان اعتصاب غذای 16زندانی سیاسی در بند ـ از جمله مجید توکلی و علی پرویز، دو تن از فعالان دانشجویی ـ سمت و سوی تمامی خبرهارا به سمت خود برده، فشارها بر فعالان دانشجویی هم همچنان ادمه دارد. دانشگاه تهران: حبس و شلاق
مهدی صدخسروی دانشجوی دانشکده حقوق و علوم و سیاسی دانشگاه تهران با حکم شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب به یک سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شد که سه ماه از این یک سال به صورت تعزیری و ٩ ماه آن به مدت ۵ سال به حالت تعلیقی در نظر گرفته شده است. قاضی پیر عباس اتهامات این دانشجوی دانشگاه تهران را اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی اعلام کرده بود که نامبرده از اتهام اول تبرئه و به جهت اقدام علیه امنیت ملی به یک سال و همچنین به جهت اخلال در نظم عمومی به ٧۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
خسروی در روز تاسوعا توسط نیروهای امنیتی دستگیر و بعد از بارها بازجویی در زندان اوین به بند امنیتی ٣۵٠ انتقال یافت و سپس در اواسط اسفندماه با قید وثیقه آزاد شد. شایان ذکر است که این حکم اواخر ماه گذشته صادر شده و مهدی صدخسروی که بدون وکیل در دادگاه حاضر شده بود با گذشت فرصت درخواست تجدیدنظر به حکم دادگاه بدوی شکایت ننموده و به حکم تمکین کرده است. علی عجمی، دانشجوی دانشگاه تهران هم به حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی، شعبه 15 دادگاه انقلاب، علی عجمی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و اتهام تبانی علیه نظام به 3 سال زندان محکوم کرده است. علی اعجمی از جمله دانشجویانی است که در یورش نیروهای امنیتی ـ نظامی به خوابگاه دانشگاه تهران در سال88 دچار صدماتی جسمانی شده بود.او 20 بهمن ماه با یورش مامورن وزارت اطلاعات دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شدو پس از 100 روز بازداشت در بند 209 به بند 350 زندان اوین منتقل گردید.
دانشگاه قزوین: مخالفت با مرخصی دانشجوی دربند
تقاضای مرخصی ارسلان ابدی دانشجوی عمران دانشگاه قزوین که هم اکنون در بند ٣۵٠ زندان اوین به سر می برد با مخالفت وزارت اطلاعات مواجه شده است. ارسلان ابدی که از بازداشت شدگان حوادث روز عاشوراست ابتدا در دادگاه بدوی در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب، به ۹ سال و نیم حبس محکوم شدکه پس از درخواست تجدیدنظر خواهی، این حکم ناعادلانه توسط شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. کیفرخواست ارسلان ابدی ابتدا "محاربه" و "فساد فی‌ الارض" عنوان شده بود اما پس از چندی با توجه به فشار افکار عمومی و برخی از مسئولین، این کیفرخواست تغییر کرد. این دانشجو از روز عاشورای سال گذشته تا هم اکنون در بند ٣۵٠ زندان اوین به سر می برد و تاکنون از مرخصی استفاده نکرده است.
درخواست مرخصی خانواده ابدی با مخالفت وزارت اطلاعات رو به رو شده اما خانواده ابدی امیدوارند با آغاز ماه رمضان با مرخصی فرزندشان موافقت شود. شایان ذکر است که پیش از این نهادهای امنیتی برای افزایش فشار بر خانواده ارسلان ابدی، دو خواهر وی به نام های المیرا ابدی، فوق لیسانس دانشگاه تهران و ارغوان ابدی و همچنین همسر او صدف ضیایی دانشجوی دانشگاه بین المللی قزوین در رشته حقوق را دستگیر کرده بودند. دادگاه انقلاب برای فشار بر ارسلان ابدی بعد از یک ماه بازداشت موقت این سه نفر، برای همسر و دو خواهر وی پرونده تشکیل داد و در دادگاه بدوی هر یک را به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد؛ حکمی که در تجدیدنظر خواهی برای هر سه به دو میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل شده است. ارغوان، خواهر کوچک ارسلان ابدی با اینکه تنها ١۷ سال دارد به مدت ۴ روز در انفرادی در شرایط بسیار سخت نگهداری و بارها بازجویی شده است.
دانشگاه آزاد تبریز: دادگاه یک فعال دانشجویی
جلسه رسیدگی به اتهامات آیدین سرداری نیا، فعال دانشجویی آذربایجانی و از اعضای شورای مرکزی تشکل آرمان دانشگاه آزاد تبریز روز سه شنبه ۱۲ مرداد ۸۹ در شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی تبریز برگزار شد. این فعال دانشجویی آذربایجانی ۷ آبان ۸۷ و در جریان برگزاری مراسم استقبال از دانشجویان دانشگاه تبریز که پس از ماهها بازداشت موقت از زندان آزاد شده بودند، در مقابل در زندان تبریز دستگیر و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شده بود. اتهام سرداری نیا اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در مراسم استقبال دانشجویان دانشگاه تبریز عنوان شده و قاضی کیانوش شکوه تازه مسئولیت رسیدگی به این پرونده را برعهده دارد. چندی پیش نیز شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز این فعال دانشجویی را به اتهام اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور محاکمه و پرونده را جهت رسیدگی به بقیه اتهامات به دادگاه جزائی ارجاع داده بود.
دادگاه این فعال آذربایجانی به صورت غیر علنی برگزار شده و نقی محمودی وکیل دادگستری در تبریز وکالت وی را برعهده داشته است. پیش از این نیز جمشید زارعی، وحید شیخ بگلو و نیما پوریعقوب از متهمان دیگر این پرونده در دادگاه انقلاب تبریز محاکمه و از تمام اتهامات وارده تبرئه شده بودند
منبع: روز

No comments:

Post a Comment