Friday, 27 August 2010

تجمع اعتراضی دراویش گنابادی مقابل دادگستری سروستان

جمعی از دراویش و پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی صبح دیروز در اعتراض به بازداشت 5 تن از دراویش و تحویل آنها به اداره اطلاعات دست به تجمعی آرام مقابل دادگستری شهرستان سروستان زدند.

ساعت 11 صبح دیروز پنج شنبه 4 شهریور ماه ،خیابانهای منتهی به دادگستری سروستان که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت، شاهد حضور جمعی از دراویش گنابادی بود که در اعتراض به اقدام غیر قانونی دادستانی این شهرستان مبنی بر بازداشت 5 درویش و تحویل آنها به اداره اطلاعات و بر خورد خلاف شان مقام قضایی با وکلای آنها در جلسه بازجویی روز گذشته گرد هم آمدند و خواستار آزادی فوری بازداشتی ها شدند.

بنابراین گزارش دادستان دستور آزادی دو تن از دراویش بازداشتی را صادر کرد اما با مراجعه خانواده ها به زندان عادل آباد شیراز، مشخص شد که دراویش در اختیار اداره اطلاعات استان قرار دارند و علیرغم صدور نامه آزادی آنها ،مسئولین زندان از پذیرش نامه و اجرای دستور مقام قضایی خودداری کردند .

گفتنی است دراویش سروستان اعلام کرده اند تا آزادی دراویش بازداشتی به تجمعات خود در مقابل دادگستری این شهرستان ادامه خواهند داد
منبع:
سایت مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment