Monday, 16 August 2010

مجید توکلی به زندان رجایی شهر تبعید شد

مجید توکلی عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
مجید توکلی یکی از ۱۷ زندانی سیاسی که به دلیل اعتراض به شرایط زندان به سلول انفرادی منتقل شده و برای دومین باردست به اعتصاب غذا زده بود، به زندان رجایی شهر تبعید شد.
این فعال سرشناس دانشجویی در تاریخ ۱۶ آذر سال گذشته در پی سخنرانی در تجمع روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر بازداشت شد و از آن تاریخ تا کنون بدون مرخصی در زندان به سر می برد.

علی توکلی برادر مجید توکلی در گفتگو با دانشجونیوز انتقال وی به زندان رجایی شهر کرج را تایید کرد.

علی ضمن تایید خبر انتقال برادرش به رجایی شهر به دانشجونیوز گفت: "هنوز ما با مجید نتوانسته ایم ارتباط برقرار کنیم ولی یکی از زندانیان در زندان رجایی شهر مجید را دیده است."

مجید توکلی طی چند سال اخیر ٣ بار بازداشت شده و برای ماه ها در حبس بوده است. وی ابتدا در بهار سال ۸۶ در پی پروژه جعل نشریات دانشجویی توسط وزارت اطلاعات، بازداشت شد و برای بیش از یک سال ونیم در اوین محبوس بود. پس از آن در بهمن سال ٨۷ در مراسم سالگرد درگذشت مهندس بازرگان در مقابل حسینیه ارشاد تهران بازداشت شد و برای ۴ ماه به اوین منتقل شد.

وی در سومین بازداشت خود از ۱۶ آذر سال گذشته دربند زندان های جمهوری اسلامی است

منبع:
دانشجونیوز

No comments:

Post a Comment