Tuesday, 3 August 2010

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم: دشمن با لباس فرهنگ در دانشگاه ظاهر می‌شود

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم با تاکید بر این نکته که امروز دشمن با لباسی غیر از فرهنگ در دانشگاه ظاهر نمی‌شود، گفت: نتیجه‌ این تهدید نرم، وارونه کردن مولفه‌های دینی و فرهنگی ما خواهد بود.جلیل دارا صبح امروز سه شنبه در دهمین نشست آموزشی کارشناسان فرهنگی دانشگاه‌های سراسر کشور در اردبیل گفت: بحث فرهنگی یکی از مهمترین مباحث سیاست‌گذاری در دولت دهم است و در این راستا دولت بر برگزاری کارگروه‌هایی با موضوع فرهنگ تاکید دارد که این خود حاکی از تاکید نظام بر مقوله فرهنگ است.
مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم خاطرنشان کرد: کارشناسان فرهنگی در دانشگاه‌ها موظف هستند که با برنامه ریزی‌های صحیح در تقابل با جنگ نرم دشمن تلاش کنند چرا که کارشناسان فرهنگی در جایگاه ویژه‌ای قرار دارند و معتقدیم یکی از اقشار تاثیرگذار بر حوزه فرهنگی دانشگاهها هستند.

دارا با بیان اینکه کارشناس فرهنگی باید در برنامه‌ریزی فرهنگی دانشگاه حضور داشته باشد، افزود: اگر ما کارشناسان فرهنگی بخواهیم فرهنگ آمیخته با آموزه‌های دینی را در جامعه دانشگاهی تعمیم دهیم و به عنوان قشر موثر انجام وظیفه کنیم باید خود عامل به عمل باشیم به این معنا که برنامه های فرهنگی که برای ما مقرر شده را به خوبی انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه کارشناس فرهنگی باید صاحب فکر و ایده باشد، گفت: اگر یک کارشناس فرهنگی در دانشگاه بصیرت نداشته باشد و آسیبهای اجتماعی را نشناسد، چگونه می‌تواند نسبت به برنامه‌های مقید انجام وظیفه کند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم تاکید کرد: کارشناس فرهنگی دانشگاه باید از روشهای نوین در شناسایی آسیبهای اجتماعی در دانشگاه آگاهی داشته باشد.

وی با بیان اینکه امروز دشمن با لباسی غیر از فرهنگ در دانشگاه ظاهر نمی‌شود، گفت: این خود نمونه‌ای از تهدیدات نرم دشمن است که نتیجه‌اش وارونه کردن مولفه‌های دینی و فرهنگی ما خواهد شد بنابراین ما باید با تکنیکهای فرهنگی بر این موضوع تاثیر بگذاریم.

دارا با اشاره به ایجاد تشکیلات مستقل معاونت فرهنگی در دانشگاهها بر نقش کارشناسان فرهنگی در ساختار این معاونت ها تاکید کرد.
منبع: خبرگزاری مهر

No comments:

Post a Comment