Tuesday, 3 August 2010

محکومیت یک دانش‌آموز ۱۷ ساله، از بازداشت‌شدگان روز عاشورا به دو سال حبس

برزو نوزری، دانش‌آموز ۱۷ ساله و از بازداشت‌شدگان روز عاشورا، از سوی دادگاه ویژه اطفال، به دو سال حبس تعلیقی به مدت سه سال محکوم شد.اتهامات این نوجوان در دادگاه، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنبت ملی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و تجمعات پس از انتخابات از جمله ۲۵ خرداد و روز عاشورا» عنوان شده است.

برزو نوزری، در تجمع روز عاشورا دستگیر و به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شد. وی پس از گذشت يک ماه با تودیع وثیقه پنجاه میليون تومانی موقتا آزاد شد.


در ابتدا پرونده اين نوجوان به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع شد که قاضی اين شعبه، پیرعباسی از دادگاه «صلب صلاحيت» کرد و پرونده‌ را به دادگاه ويژه اطفال فرستاد.
منبع: کمیته گزارشگران حقوق بشر

No comments:

Post a Comment